ካብዛ ገጽ ቀልጢፍካ ውጻእ!

ሕቶን መልስን

Frågor & svar - tigrinska

ኣብዚ: መንእሰያት ናብ UMO ዝሰደድዎ ሕቶ ከተንብብ ትኽእል ኣብ ዩሞ ዘለዋ ኩላተን ሕቶታት: በቶም ኣብ UMO.se ኣዘውቲሮም ዚምልሹ ኪኢላታት ዝተመለሳ’የን። ንስኻ ንባዕልኻ’ውን ን Fråga UMO ሕቶ ምስ እተቕርብ ንስኻ ጥራይ ክትርእዮ እትኽእል ውልቃዊ መልሲ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። እተቕርቦ ሕቶን ዚመጸካ መልስን ብሽወደንኛ ጥራይ’ዩ ዚቐርብ።

To the top of the page