ካብዛ ገጽ ቀልጢፍካ ውጻእ!

ሕቶን መልስን

Frågor & svar - tigrinska

ኣብዚ: መንእሰያት ናብ UMO ዝሰደድዎ ሕቶ ከተንብብ ትኽእል ኣብ ዩሞ ዘለዋ ኩላተን ሕቶታት: በቶም ኣብ UMO.se ኣዘውቲሮም ዚምልሹ ኪኢላታት ዝተመለሳ’የን። ንስኻ ንባዕልኻ’ውን ን Fråga UMO ሕቶ ምስ እተቕርብ ንስኻ ጥራይ ክትርእዮ እትኽእል ውልቃዊ መልሲ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። እተቕርቦ ሕቶን ዚመጸካ መልስን ብሽወደንኛ ጥራይ’ዩ ዚቐርብ።

ጽማቝ

ተገዲደ ከይምርዖ ፍርሓት ኣለኒ- እንታይ ክገብር ይኽእል?

ተገዲድኪ ንኸይትምርዓዊ ምፍራሕኪ ዕቱብ ጉዳይ እዩ። ብዛዕባ እዚ ምስ ገለ ሰብ ክትዛረቢ የድልየኪ እዩ። ኣብ ሽወደን ንሓደ ሰብ ኣገዲድካ ምምርዓው ገበን እዩ። ካልእ ዝኾነ ሰብ ከገድደኪ ኣይፍቐደሉን እዩ። ወለዲ ይኹኑ የሕዋት፣ ኣዝማድ፣ የዕሩኽ ወይ ካልእ ሰብ።

To the top of the page