ካብዛ ገጽ ቀልጢፍካ ውጻእ!

ሕቶን መልስን

Frågor & svar - tigrinska

ኣብዚ: መንእሰያት ናብ UMO ዝሰደድዎ ሕቶ ከተንብብ ትኽእል ኣብ ዩሞ ዘለዋ ኩላተን ሕቶታት: በቶም ኣብ UMO.se ኣዘውቲሮም ዚምልሹ ኪኢላታት ዝተመለሳ’የን።

ጽማቝ

To the top of the page