ካብዛ ገጽ ቀልጢፍካ ውጻእ!
Tobak alkohol droger - tigrinska

ኣብዚ ታሕቲ ዚርከብ ዝርዝር ትሕዝቶ:: ንትንባኾ: ኣልኮላዊ መስተን ናርኮቲክን ዚምልከቱ ጽሑፋት: ስእልታትን ፊልምታትን ትረክብ።

Current articles

To the top of the page