ካብዛ ገጽ ቀልጢፍካ ውጻእ!

Youmo

ተወሳኺ ኣብ Youmo

ዓንቀጽምንጻል ጥንሲ

ምንጻል ጥንሲ ማለት ንሓደ ጥንሲ ምቍራጹ ማለት እዩ። ንስኺ ጠኒስኺ ዘሎኺ ነቲ ጥንሲ ክትሰድዮ ትደልዪ እንተ ኾንኪ ባዕልኺ ኢኺ ትውስኒ። ጥንሲ ምንጻል ናይ ዕድመ ገደብ የብሉን። ሓደ ምንጻል ጥንሲ፡ ኣብ መጻኢ ጥንሲ ንምሓዝ ኣየኽብዶን እዩ።

ዓንቀጽፊልም: ሕጂ ጾታዊ ርክብ ምሻጥን ድሮጋ ምውሳድን ገዲፈዮ እየ

እዚ ጽሑፉ ብሓደ መንእሰይ ተጻሒፉ ናብ Youmo ዝተላእከ እዮ::

Jagስድራ ቤተይ ሰዶመኝነት ወይ ዝኽደኖ ክዳውንቲ ኣይቅበልዎን እዮም፡ ሓግዙኒ!

ምስ ስድራ ቤተይ ነብሰይ ክመስል ኣይክእልን እየ። ጥብቕ ዝበለ ክዳን ክኽደን ኣይቅበልዎን እዮም። ወዲ ስለ ዝኾንኩ ዝሰማምዓኒ ኣይመስሎምን እዩ። ቁሩብ ብዝያዳ ከም ዝደልዮ ኣብ ዝተኸደንኩሉ እዋን ተቛይቖምንን ኣፈራሪሖምንን።

ዓንቀጽፊልም - ሓደ ከቢድ ራዕዲዶ ኣጋጢሙካ ይፈልጥ?

ሓደ ከቢድ ራዕዲዶ ኣጋጢሙኩም ይፈልጥ? ከምኡ እንተዀይኑ፡ ንነዊሕ ጊዜ ብድሕሪኡ’ውን እቲ ራዕዲ ክስምዓኩም ይኽእል እዩ።

To the top of the page