ካብዛ ገጽ ቀልጢፍካ ውጻእ!

ፍቕርን ምሕዝነትን

Kärlek & vänskap - tigrinska

ኣብዚ ታሕቲ ዚርከብ ዝርዝር ትሕዝቶ: ንፍቕርን ምሕዝነትን ዚምልከቱ ጽሑፋት: ስእልታትን ፊልምታትን ትረክብ።

Current articles

ምፍቃር

ምፍቓር ዝበዝሕ ግዜ ደስ ዘብል ስምዒት እዩ። ገለ ሰባት ብዙሕ ግዜ ኣፍቂሮም ይፈልጡ፡ ገለ ካልኦት ከኣ ኣፍቂሮም ኣይፈልጡን።

ሓደ ሰብ ምስ ካልእ ብኸመይ ዕርክነት ይገብር?

ሓደ ሰብ ምስ ዝፈትዎ ብኸመይ ዕርክነት ክገብር ይኽእል? ኣብዚ መንእሰያት ናብ UMO ዝለኣኽዎም ገለ ጠቐምቲ ሓገዛት ክትረክብ ትኽእል።

ፊልም: ልበይ ትሃርም ኣብ ከብደይ ድማ ፍርሒ ይስምዓኒ ኔይሩ

እዚ ጽሑፉ ብሓደ መንእሰይ ተጻሒፉ ናብ Youmo ዝተላእከ እዮ::

ፊልም: ምስጢራዊ ፍቕሪ

ኣሊያህን ራዛን ናይ ራዛ ስድራ ንዝምድንኦም ከይቃወምዎ ፈሪሖም ኣሎዉ።

To the top of the page