دیدارهایتان را پنهان کنید

سوال ها و جواب ها

Frågor & svar - dari

در اینجا شما میتوانید سوالاتی را که جوانان به Youmo فرستاده اند، بخوانید. در Youmo همه سوالات توسط افراد متخصص جواب داده شده اند، افرادی که معمولاَ در UMO.se به سوالات جواب میگویند. شما خود نیز میتوانید سوالی را در Fråga UMO مطرح کنید و یک جواب خصوصی را دریافت کنید که صرفاَ شما میتوانید آن را ببینید. اما شما میتوانید سوالات تان را صرفاَ به زبان سوئدی طرح نمایید و به سوئدی نیز جواب بدست بیآورید.

سوال ها و جواب ها - محتوا

خانواده‌ من نه همجنس‌گرایی مرا قبول می‌کنند و نه طرز لباس‌ پوشیدن مرا. لطفا به من کمک کنید!

من نمی‌توانم در خانواده‌ام خودم باشم. آنها قبول نمی‌کنند که من لباس تنگ بپوشم.  به نظر آنها چون من پسر هستم، این طرز لباس پوشیدن برای من نامناسب است. وقتی‌که به انتخاب خود لباس پوشیده‌ام، مورد سرزنش و تهدید آنها قرار گرفته‌ام.

خانواده‌ام به من اجازه نمی‌دهند با دوستانم به قهوه‌خانه بروم و یا با صنفم به سفر درسی بروم

خانواده‌ من تقریبا در همه موارد مربوط به من تصمیم می‌گیرند. من اجازه بسیاری از کارها را ندارم. خانواده‌ به من اجازه ندادند با صنفم به سفر درسی بروم و من اجازه این را ندارم با دوستانم به قهوه‌-خانه بروم. اگر آنها مشکوک به این امر شوند که من بعد از مکتب مستقیما به خانه نرفته‌ام، بسیار عصبانی می‌شوند و مرا تهدید می‌کنند.

به سر صفحه بروید