دیدارهایتان را پنهان کنید

سوال ها و جواب ها

Frågor & svar - dari

در اینجا شما میتوانید سوالاتی را که جوانان به Youmo فرستاده اند، بخوانید. در Youmo همه سوالات توسط افراد متخصص جواب داده شده اند، افرادی که معمولاَ در UMO.se به سوالات جواب میگویند. شما خود نیز میتوانید سوالی را در Fråga UMO مطرح کنید و یک جواب خصوصی را دریافت کنید که صرفاَ شما میتوانید آن را ببینید. اما شما میتوانید سوالات تان را صرفاَ به زبان سوئدی طرح نمایید و به سوئدی نیز جواب بدست بیآورید.

سوال ها و جواب ها - محتوا

به سر صفحه بروید