Dhaqso uga bax bogga!

Tobaakada, khamrada, xashiishada

Tobak alkohol droger - somaliska

Meniiga hoose waxaad ka heleysaa qoraallo, sawirro iyo filimaan ku saabsan tubaakada, khamriga iyo maandooriyaha.

TAad bogga xaggiisa sare