Tobaakada, khamrada, xashiishada

Tobak alkohol droger

Meniiga hoose waxaad ka heleysaa qoraallo, sawirro iyo filimaan ku saabsan tubaakada, khamriga iyo maandooriyaha.

To the top of the page