دیدارهایتان را پنهان کنید

تمباکو، الکحل، مواد مخدر

Tobak alkohol droger - dari

در مینو که در قسمت پائین قرار دارد شما میتوانید مطالب، عکس ها و فلم ها را در بارۀ تنباکو،الکول و مواد مخدر دریافت نمایید.

Current articles

 • استعمال دخانیات

  دود سگرت حاوی بسیاری از مواد سمی است. سگرت کشیدن می‌تواند باعث صدمات و مریضی‌های مختلف شود. ممکن است شما به کشیدن سگرت معتاد شوید، اما ترک سگرت امکان‌پذیر است.

 • ترک کردن سگرت

  در اینجا شما چند راه‌نمایی برای ترک سگرت را دریافت می‌کنید. هنگامی که شما سگرت را ترک می کنید، ممکن است میل شدیدی به سگرت احساس کنید. معمولاً این میل زودگذر است و بعد از چند دقیقه از بین می‌رود. دانستن این می‌تواند برای‌تان آرام‌بخش باشد.

 • سلایدشو: بعد از ترک سگرت چه اتفاقاتی در بدنتان میافتد؟

  این یک اسلایدشو است که نشان میدهد، که بعد از ترک سگرت چه اتفاقاتی در بدنتان میافتد. توجه! این اسلایدشو حاوی تصاویر بدنهای برهنه است.

 • الکل

  الکل در نوشیدنی‌های مختلف وجود دارد. بسیاری از مردم الکل می‌نوشند، زیرا به نظرشان الکل خوش‌مزه است. اما الکل می‌تواند به بدن آسیب هم برساند، و اگر شما اغلباً و یا زیاد الکل می‌نوشید دچار مشکلات صحی شده می‌توانید.

 • نوشیدن بیش از حد یا اغلب الکل

  این متن در باره مشکلات با الکل است. اگر الکل روی زندگی‌تان تأثیر زیادی می‌گذارد، شما بیش از حد یا اغلباً الکل می‌نوشید. شما برای ترک الکل کمک بدست آورده می‌توانید.

 • مواد مخدر

  یک ماده‌ی مخدر، چیزی است که مصرف آن برای صحت ضرر دارد و شما می‌توانید به آن معتاد شوید. اگر شما مواد مخدر مصرف می‌کنید، این امر معمول است که در زندگی‌تان مشکلاتی پیدا شود. شما برای ترک مواد مخدر کمک بدست آورده می‌توانید.

به سر صفحه بروید