Dhaqso uga bax bogga!

In caawimo la raadsado

Att ta hjälp - somaliska

Meniiga hoose waxaad ka heleysaa qoraallo, sawirro iyo filimaan ku saabsan sida loo helo caawimaad.

Current articles

Filim: Xarunta daryeelka dhalinta

Maryam xanuun badan oo dhiiga cadada ah baa haya. Alex ma dareemayso in ay gabadh tahay, balse wiil oo kale. Emil ayaan sida xun ee uu dareemaayo aan waligii cidna kala hadal. Simon waxa uu ka cabsi qabaa in guskiisa uu kici waayo. Amanda waxay ka warwarsan tahay in ay uur leedahay. Aliyah iyo Reza waxay ka baqayaan inay qoyska Reza ka soo hor jeedsan doonaan xiriirkooda.

Xarunta daryeelka dhalinta

Waxaad Xarunta daryeelka dhalinta tagi kartaa haddii aad qabto su'aalo ku saabsan jidhka, galmada ama kahortagga uurka. Waxaad sidoo kale halkaas tagi kartaa haddii aad jiran tahay oo aad u baahan tahay qof aad la hadasho.

Sidan ayaad samaynaysaa haddii aad u baahan tahay daryeel

Dhamaan dadka ku nool Iswiidhan waxa ay xaq u leeyihiin daryeelka caafimaadka marka ay u baahan yihiin. Soo wac 112 haddii aad adigu ama qof kale uu qabo dhaawac ama cudur nolosha u halis ah.

Sir dhowrista

Qofka shaqaalaha ee aad kula kulanto rugta caafimaadka ma aha inuu kala hadlo qof kale, ama wax rugta lagaaga qorey uu u gudbiyo cid kale. Taas waxa loo yaqaanaa sir dhowrista. Sir dhowristu waxay qabanaysaa dhamaan dadka ka shaqeeya daryeelka caafimaadka.

Soo wargalinta booliiska

Waa inaad booliiska soo wargaliso haddii aad is leedahay waxa ku soo gaadhay fal danbi, ama haddii aad markhaati ka tahay fal danbi.

Macluumaad lagu kalsoon yahay oo ku saabsan covid-19 iyo tallaalka

Halkan waxa aanu ku soo aruurinay talooyin, filimo iyo linkiyo laga helaayo macluumaad wanaagsan oo aad ku kalsoonaan karto. Qaarkood ayaa lagu turjumay luuqado badan, waxyaabaha qaarkoodna waxa lagu heli karaa Iswiidish oo kaliya.

TAad bogga xaggiisa sare