دیدارهایتان را پنهان کنید
جسم

مهبل

Snippan - dari

در اینجا شما می‌توانید در مورد قسمت های مختلف مهبل و اینکه مهبل‌تان چطور فعالیت می‌کند بخوانید. مهبل یک عضو بسیار خوب جسم است که دفع ادرار می‌کند، عادت ماهوار از آن میاید، مقاربت جنسی دارد، طفل از آن طریق تولد می‌شود و به شما احساس لذت می‌دهد.

Snippan visad i genomskärnig från sidan så man ser hur det ser ut på insidan. Utsatt med pilar finns äggstock, äggledare, urinblåsa, klitoris, livmoder, slida och analöppning. Illustration.

اعضای تناسلی افراد مختلف اشکال متفاوت دارند، درست مانند اعضای دیگر بدن. مهبل‌ها ممکن است از لحاظ رنگ و بزرگ بودن از یک دیگر متفاوت باشند و رویشان به اندازه مختلف مو بروید. این عادی است که بر روی مهبل لکه‌ها و داغ‌های مختلف وجود دارد.

از ظاهر مهبل معلوم نمی‌شود که آیا شما مقاربت جنسی داشته‌اید یا چیزی را داخل آن کرده‌اید.

با یک آیینه ببینید

آیا می‌دانید که ظاهر مهبل تان چگونه است؟ شما می‌توانید یک آیینه را روی زمین قرار داده و بالای آن سر دو پا نشسته مهبل‌تانرا ببینید.

قسمت‌های مختلف مهبل

شما می‌توانید قسمت‌هایی بیرونی مهبل‌تان را ببینید. قسمت‌های دیگر مهبل در داخل بدن موقعیت دارند.

مهبل یک کمی پایین‌تر از شکم قرار دارد. مهبل در آنجا مانند یک تپه نرم وجود دارد، که در صورتیکه شما به بلوغ رسیده باشید مو رویش میروید.

تصاویر، موقیعت‌ قسمت های مختلف مهبل را نشان می‌دهد.

Snippan visad rakt framifrån mellan särade ben. Utsatt med pilar finns uppifrån och ner: klitoris, inre blygdläpp, yttre blygdläpp, hålet där kiss kommer ut, slida och analöppning. Illustration.

لب‌های داخلی و بیرونی آلت تناسلی زن

در زیر تپه نرم دو قسمت نرم دیگر وجود دارد که لب‌های بیرونی نامیده می‌شوند. اینها معمولاً کمی پرچین و چروک هستند، و در قسمت‌های بیرونی آن مو میروید. این عادی است که لب‌های بیرونی دارای اندازه‌های مختلف هستند.

در داخل لب‌های بیرونی لب‌های داخلی‌تان قرار دارد. اینها نازکتر، پرچین و چروک و مرطوب هستند. رنگشان در دوره بلوغ تاریکتر می‌شود. این عادی است که لب‌های داخلی دارای اندازه های مختلف هستند و از لب‌های بیرونی خارج می‌شوند. وقتی شما احساس شهوت می‌کنید، لب‌های داخلی از خون پُر می‌شوند و بزرگتر و صافتر می‌شوند.

لب‌ها روی یکدیگر قرار گرفته‌اند، و مهبل‌تان را مرطوب و محفوظ از کثافت و باکتریاها نگه می‌دارند.

کلیتورس

در قسمت بالای اتصال لب‌های داخلی به هم، یک بخش دکمه مانند کوچک وجود دارد. این قسمت بیرونی کلیتوریس است. اکثر قسمت‌های کلیتوریس در داخل موقعیت دارد. همه کلیتوریس حساس‌ترین منطقه تحریک‌پذیر جنسی است.

سوراخی که ادرار از آن بیرون میاید

سوراخی که ادرار از آن بیرون میاید، زیر قسمت بیرونی کلیتوریس موقعیت دارد.

مهبل

زیر سوراخی که ادرار از آن بیرون میاید، یک سوراخ بزرگتر دارید که دهانه‌ی مهبل است. مهبل مانند یک کانال نرم و مرطوب است که تا دهانه‌ی رحم می-رسد. قسمت داخل مهبل یک کمی چین‌دار بوده و همه مهبل نرم است و می‌تواند منعطف می‌شود، بطور مثال زمانی که شما شهوانی می‌شوید.

 • از مهبل، یک مایع که مهبل را پاک و مرطوب نگه میدارد خارج می‌شود.
 • همچنان زمانی که شما شهوانی می‌شوید از دهانه‌ی مهبل‌تان یک مایع ترشح میکند، که در اثر آن مهبل مرطوب شده و نوازش و مقاربت جنسی به آسانی صورت گرفته و لذت‌بخش می‌شود.
 • در عادت ماهوار خون از طریق مهبل خارج می‌شود.
 • در زمان مقاربت جنسی، انگشت و یا آلت جنسی مرد می‌تواند داخل مهبل ‌شود.
 • طفل از طریق مهبل می‌تواند تولد شود.

رحم

مهبل به رحم وصل شده است. دهانه‌ی رحم بعضی اوقات می‌تواند مثل یک غده در قسمت داخلی مهبل حس شود. در صورتیکه شما حامله باشید،یک تخمه‌ی القاح شده می‌تواند در رحم لانه‌گذاری کند و یک جنین شروع به رشد می‌کند. 

لوله‌های رحم (فالوپ) و تخمدان‌ها

در قسمت بالایی رحم، تخمدان‌ها و لوله‌های رحم موقعیت دارند. در تخمدان‌ها تعداد بسیار زیاد سلول تخمه وجود دارد که به تخمه تبدیل می‌شوند.

مقعد

مقعد قسمت آخری روده است و از آنجا مواد غایطه خارج می‌شود. 

بسیاری از قسمت های مهبل در مقابل لمس حساس هستند

بسیاری از قسمت های مختلف مهبل و نواحی اطراف آن در مقابل لمس حساس هستند، مخصوصاً زمانی که شما شهوانی هستید. لمس کردن قسمت های مختلف می‌تواند به شما لذت جنسی بدهد. خودتان امتحان کنید که چی برایتان لذت بخش است.

مهبل‌ها می‌تواند مختلف باشد

زمانی که بلوغ تکمیل می‌گردد مهبل به رشد کامل رسیده است. این معمولاً بین سنین ‍۱۶ و ۱۸ سال رخ میدهد.

اندازه یا شکل مهبل هیچ تأثیری بر لذت بردن شما از مقاربت جنسی ندارد. نه برای شما و نه برای کسیکه شما با وی مقاربت جنسی دارید.

مهبل را با آب نیم‌گرم بشویید

مهبل‌تان را با آب نیم‌گرم بشویید. این کافیست که روز یکبار آنرا بشویید. شما حتی هنگامی که عادت ماهوار هم دارید، می‌توانید شاور بگیرید و مهبل تانرا بشویید. از صابون استفاده نکنید چونکه جلد را خشک میسازد. شما میتوانید اعضای تناسلی‌تان را در صورت خشک بودن با روغن/کریم بدون عطر چرب کنید.

پرده بکارت وجود ندارد

بسیاری براین باورند که یک پرده دهانه‌ی مهبل را پوشانیده است. این پرده وجود ندارد. دهانه‌ی مهبل ممکن است ظاهر مختلف داشته باشد، اما هیچ کدام پرده در دهانه‌ی مهبل وجود ندارد. 

همچنان بسیاری براین باورند که اولین مقاربت جنسی منجر به خونریزی از مهبل می‌شود. اکثریت در اولین مقاربت جنسی‌شان خونریزی ندارند. اگر خونریزی صورت گیرد، ممکن است علتش تنگ بودن دهانه‌ی مهبل باشد، و یا ممکن است که شما به اندازه کافی احساس شهوت نمی‌کنید . 

ممکن نیست که از ظاهر مهبل یا کدام عضو دیگر بدن‌تان معلوم شود که شما مقاربت جنسی داشته‌اید یا چیزی را داخل آن کرده‌اید. حتی یک داکتر هم نمی‌تواند اینرا ببیند. 

شما خود بر بدن‌تان تصمیم می‌گیرید

پرده بکارت و اینکه اولین مقاربت جنسی همیشه منجر به خونریزی می‌شود، تماماً سخنهای ساختگی و افسانه می‌باشد، گه برای کنترول کردن تمایلات جنسی دختران وجود دارند.

این کار قابل قبول نیست که شخصی دیگری تصمیم بگیرد که شما چه وقت و با کی مقاربت جنسی داشته باشید. شما خود بر بدن‌تان تصمیم می‌گیرید

بریدن آلت تناسلی زنان - ختنه زنان

بریدن آلت جنسی زنان یک سنت قدیمی در بسیاری از نقاط جهان است. این در سویدن و اکثر ممالک دیگر ممنوع است. 

بریدن آلت جنسی زنان به این معنی است که بعضی قسمت های مهبل از بین برده شده و یا صدمه دیده باشد. 

ممکن است یک قسمت کلیتوریس و لب‌های داخلی مهبل از بین برده شده باشند. لب‌ها ممکن است با همدیگر دوخته شده باشند و فقط یک سوراخ کوچک در قسمت پایین مهبل برای دفع ادرار و عادت ماهوار وجود داشته باشد. ممکن است که کسی کلیتوریس و نواحی اطراف آنرا صدمه زده باشد.

بریدن آلت جنسی زنان می‌تواند باعث مشکلات مختلف شود. بطور مثال، اگر شما ختنه شده‌اید ممکن است در آلت جنسی‌تان احساس درد داشته باشید. ممکن است در موقع دفع ادرار و عادت ماهوار احساس تکلیف و درد داشته باشید. شاید از مقاربت جنسی و استمنا لذت نبرید. ممکن است شما حالت بد روحی داشته باشید.

برای اشخاصی که ختنه شده اند و حالت بد روحی دارند، کمک خوب وجود دارد. 

اگر شما بخواهید چیزی بپرسید یا معاینه شوید

آیا شما در مورد مهبل‌تان پرسشی دارید؟ یا شما در مورد چیزی تشویش دارید؟‌ پس خوب است که برای بدست آوردن جواب کمک بجویید. 

شما می‌توانید به یک ungdomsmottagning، مرکز صحی، یا کلینیک پذیرش جلدی و جنسی، کلینیک پذیرش قابله، کلینیک زنان و یا کلینیک پذیرش داکتر زنان بروید. شما در سراسر سویدن در هر کلینیکی که بخواهید می‌توانید بروید. 

در صورتیکه شما یکی از این مشکلات را داشته باشید، خوب است که طلب کمک کنید:

 • شما درد و یا مشکلات دیگر داشته باشید.
 • خارش و یا سوزش و یا پندیدگی در لب‌های مهبل داشته باشید.
 •  شما ترشحات مهبلی داشته باشید که بوی بد بدهد، ترشحات سفید همراه با لخته‌های کوچک داشته باشید ، یا ترشحاتی داشته باشید که رنگ خود را تغییر داده و زرد، سبز، نصواری می‌شود، و یا وقتیکه شما عادت ماهوار نداشته باشید در آن خون مخلوط باشد.
 • شما در زمان عادت ماهوار‌تان درد بسیار زیاد داشته باشید، یا کدام مشکل دیگر با عادت ماهوار‌تان داشته باشید.
 • شما در اثر ختنه‌گی مشکلاتی داشته و یا سوالاتی در مورد آن داشته باشید.
 • شما با کسی مقاربت جنسی نامصؤن داشته‌اید و فکر می‌کنید که ممکن است مبتلا به کدام مرض مقاربتی شده‌ باشید.
 • شما لکه‌ها و یا داغ/نشانه هایی دارید که درد و یا خارش کند.
 • شما کدام چیز سختی را در داخل لب‌های مهبل‌تان احساس می‌کنید.

شما می‌توانید مهبل‌تان را در صورت لزوم معاینه کنید. همچو معاینه را معاینه زنان میگویند. هیچ کس دیگری نمی‌تواند ببیند و یا بفهمد که شما این معاینه را انجام داده‌اید. 

RFSU: ارگان زن

این یک فلم از طرف RFSU است.

RFSU: پرده بکارت

این یک فلم از طرف RFSU است.

معلومات بيشتر در Youmo

صفحه اول

اسلایدشو: پرده بکارت وجود ندارد

این¬ ناممکن است که با دیدن یا لمس کردن واژن شما تشخیص داد که آیا شما به طور مثال، آمیزش جنسی داشته¬اید یا از یک تامپون استفاده کرده¬اید. اکثر افراد بعد از داشتن اولین آمیزش جنسی خونریزی ندارند، زیرا واژن باز است.

صفحه اول

کلینیک صحی نوجوانان

اگر در باره بدن تان، سکس یا وسایل جلو‌گیری از حاملگی سوالاتی داشته باشید، به کلینیک صحی نوجوانان مراجعه کرده می توانید. اگر حالت روحی تان بد است و ضرورت دارید که با کسی صحبت کنید، نیز می توانید به آنجا مراجعه کنید.

صفحه اول

طریقه های جلوگیری از حاملگی

طریقه¬های زیادی برای پیش¬گیری از حاملگی وجود دارد. شما در نمایش سلایدهای ذیل می¬توانید چند طریقه معمولی پیش¬گیری از حاملگی را ببینید.

به سر صفحه بروید