دیدارهایتان را پنهان کنید

Youmo

«خانواده من نمی‌خواهند مرا به همان طوری که هستم،‌ قبول کنند».

کمک برای شما که به دلیل گرایش/میل جنسی یا هویت جنسی‌تان از طرف خانواده مورد تهدید یا خشونت قرار گرفته‌اید

معلومات بيشتر در Youmo

صفحه اول

حقوق بشر

حقوق بشر در باره این است که شما حق داشتن زندگی خوب را دارید. شما حق دارید که تحصیل و خدمات درمانی به دست بیاورید. شما حق دارید که با شما برخورد عادلانه صورت گیرد، و اگر شما در معرض خطر هستید حق دارید که به کشور دیگری پناه ببرید.

Jag

خانواده‌ من نه همجنس‌گرایی مرا قبول می‌کنند و نه طرز لباس‌ پوشیدن مرا. لطفا به من کمک کنید!

من نمی‌توانم در خانواده‌ام خودم باشم. آنها قبول نمی‌کنند که من لباس تنگ بپوشم.  به نظر آنها چون من پسر هستم، این طرز لباس پوشیدن برای من نامناسب است. وقتی‌که به انتخاب خود لباس پوشیده‌ام، مورد سرزنش و تهدید آنها قرار گرفته‌ام.

به سر صفحه بروید