دیدارهایتان را پنهان کنید

فلم: وقتیکه حامله می شوید، در بدن تان چه رخ میدهد؟

Film: Vad händer i kroppen när ett barn blir till? - dari

RFSU: حامله گی

این یک فلم از طرف RFSU است.

به سر صفحه بروید