دیدارهایتان را پنهان کنید
جسم

فلم: وقتیکه حامله می شوید، در بدن تان چه رخ میدهد؟

Film: Vad händer i kroppen när ett barn blir till? - dari

RFSU: حامله گی

این یک فلم از طرف RFSU است.

معلومات بيشتر در Youmo

صفحه اول

طریقه های جلوگیری از حاملگی

طریقه¬های زیادی برای پیش¬گیری از حاملگی وجود دارد. شما در نمایش سلایدهای ذیل می¬توانید چند طریقه معمولی پیش¬گیری از حاملگی را ببینید.

صفحه اول

حیض/ عادت ماهوار چه است؟

در سلایدشو، خواهید فهمید که در جریان عادت ماهوار چه در وجود تان رخ میدهد.

به سر صفحه بروید