دیدارهایتان را پنهان کنید
جسم

فلم: شما خود بر بدن خود تصمیم می‌گیرید

Film: Du bestämmer över din kropp - dari

معلومات بيشتر در Youmo

صفحه اول

حقوق بشر

حقوق بشر در باره این است که شما حق داشتن زندگی خوب را دارید. شما حق دارید که تحصیل و خدمات درمانی به دست بیاورید. شما حق دارید که با شما برخورد عادلانه صورت گیرد، و اگر شما در معرض خطر هستید حق دارید که به کشور دیگری پناه ببرید.

صفحه اول

خودارضایی یا استمنا

خودارضایی به معنی سکس با خود می¬باشد. شما بطور مثال، می¬توانید آلت تناسلی و یا قسمت¬های دیگر بدن خود را نوازش دهید. خودارضایی کار بد نیست. شما خودتان تصمیم می¬گیرید اگر می¬خواهید این کار را کنید.

به سر صفحه بروید