دیدارهایتان را پنهان کنید

محبت و دوستی

Kärlek & vänskap - dari

در مینو که در قسمت پائین قرار دارد شما میتوانید مطالب، عکس ها و فلم ها را در بارۀ عشق و دوستی دریافت نمایید

Current articles

عاشق بودن

عاشق بودن معمولاً یک احساس دل‌پذیر است. بعضی‌ها بارها عاشق بوده‌اند و دیگران هرگز عاشق نبوده‌اند.

فلم: قلبم به شدت می زد و مه احساس مسرت می کدم

این داستان از طرف نوجوانی است که به سایت

چگونه می‌توانم دوستان جدید پیدا کنم؟

من یک سال میشود که وارد سویدن شدم و زیاد مردم را نمیشناسم. چه باید کنم تا دوستهای نو پیدا کنم؟

گرایشات جنسی و همجنس گرایی، دوجنس‌گرایی، تراجنسیتی و اشخاص کوئیر

گرایشات جنسی در مورد جنسیت شخصی می‌باشد، که شما عاشق او شده و مجذوب او می‌شوید. شما حق دارید که با هر کسی که می‌خواهید، عشق بورزید و با وی یکجا باشید. در سویدن این در قانون نوشته شده است.

فلم: عشق محرمانه

الییه و رضا می¬ترسند که فامیل رضا برخلاف رابطه¬ی¬شان باشند.

به سر صفحه بروید