دیدارهایتان را پنهان کنید

با کسی رابطه جنسی داشتن

Att ha sex med någon - dari

هنگامی¬که با کسی سکس دارید، مهم است که هر دو احساس خوش¬آیند و خوبی از این سکس داشته باشید. چیزی که برای یک فرد خوشایند و لذت¬بخش است، ممکن است برای دیگری ناخوشایند باشد. به خواسته¬های شخص مقابل خوب گوش کنید. آن چیزی را که برای¬ شما خوشایند است، نشان بدهید و در باره ی آن حرف بزنید. اگر چیزی برای¬ شما ناخوشایند احساس می¬شود، آن را به صورت قاطعانه بیان کنید.

Två personer på en säng tittar på varandra och tänker "shit, nu händer det!"

چگونه آغاز می­کنید؟

بوسه کردن، در آغوش گرفتن و نوازش کردن کسی که شخص می­خواهد با او سکس داشته باشد، یک امر نرمال می­باشد. بیشتر افراد خوش دارند که برای مدت زیادی هم­دیگر را بوسه و نوازش کنند.

در صورت لذت بردن از این عمل، بدن خود را آماده سکس می­کند. شما می­توانید در متن میل جنسی بخوانید، که در این حالت چی اتفاقاتی در بدن رخ می­دهد.

اگر می­خواهید کارهای جنسی بیشتری انجام بدهید، خودتان توجه کنید. بطور مثال، لمس کردن نقاط حساس بدن  نفرمقابل شاید به شما احساس خوب بدهد. نوازش کردن بدن یک­دیگر از روی لباس احساس لذت به شما خواهد داد.

نقاط مختلفی در بدن وجود دارند که اگر نوازش و بوسه شوند، احساس لذت­ به شما می­دهند. در اینجا چند نمونه­هایی ذکر شده است:

  • گلو و گردن
  • لب­ها
  • شکم
  • قسمت داخلی ران­ها
  • سینه­ها

شما از شخص مقابل پرسان کنید که او از کدام کار لذت می­برد، و خودتان به او واضح بگویید که برایتان چی خوشایند است. شاید هر دومی­خواهید که لباس­های­تان­ را از تن بیرون کرده و بدن­های هم­دیگر را کشف کنید.

برای اولین بار سکس کردن

اگر شما با کسی سکس نداشته­اید، ممکن است در مورد انجام سکس، زیاد فکر کنید. تعدادی از افراد در مورد ،اشتباه کردن در عمل سکس بسیار تشویش می­کنند. اما روش­های مختلفی برای کشف کردن سکس وجود دارد.

اگر هر چیز طبق خواست­ شما پیش نرفت، مهم نیست. سکس چیزی است که شما می­توانید در طول زندگی خود تمرین کنید. مهم این است که شما و فردی که با او سکس دارید، به هم­دیگر گوش بدهید. سکس باید برای همه لذت­بخش باشد. اگر در جریان سکس احساس خوب نداشته باشید، باید آن­را توقف دهید.

در صورتی­که می­خواهید سکس داشته باشید، خوب است در مقابل حامله شدن و مرض های جنسی، کارهای لازم و پیشگیرانه را در نظر بگیرید.

به سر صفحه بروید