دیدارهایتان را پنهان کنید

اسلایدشو: پرده بکارت وجود ندارد

Bildspel: Det finns ingen mödomshinna - dari

این¬ ناممکن است که با دیدن یا لمس کردن واژن شما تشخیص داد که آیا شما به طور مثال، آمیزش جنسی داشته¬اید یا از یک تامپون استفاده کرده¬اید. اکثر افراد بعد از داشتن اولین آمیزش جنسی خونریزی ندارند، زیرا واژن باز است.

RFSU: پرده بکارت

این یک فلم از طرف RFSU است.

معلومات بيشتر در Youmo

به سر صفحه بروید