دیدارهایتان را پنهان کنید

اسلایدشو: پرده بکارت وجود ندارد

Bildspel: Det finns ingen mödomshinna - dari

این¬ ناممکن است که با دیدن یا لمس کردن واژن شما تشخیص داد که آیا شما به طور مثال، آمیزش جنسی داشته¬اید یا از یک تامپون استفاده کرده¬اید. اکثر افراد بعد از داشتن اولین آمیزش جنسی خونریزی ندارند، زیرا واژن باز است.

این یک فلم از طرف RFSU است.

شما در باره این متن چه نظری دارید؟

معلومات بيشتر در Youmo

به سر صفحه بروید