دیدارهایتان را پنهان کنید

جستجو کردن کمک

Att ta hjälp - dari

در مینو که در قسمت پائین قرار دارد شما میتوانید مطالب، عکس ها و فلم ها را در بارۀ بدست آوردن کمک دریافت نمایید.

Current articles

 • فلم: کلینیک صحی نوجوانان

  مریم درد عادت ماهوار بی اندازه شدید دارد. الکس خود را مثل یک دختر احساس نمی کند، بلکه خود را مثل یک پسر احساس می‌کند. ایمیل هرگز با کسی در باره ی این که حالت روحیش چقدر بد است، حرف نزده است. سیمون در باره‌ی این‌ که آلت تناسلیش شق نشود، تشویش دارد. آماندا تشویش دارد که حامله شده باشد. الییه و رضا می‌ترسند که فامیل رضا برخلاف رابطه‌ی‌شان باشند.

 • کلینیک صحی نوجوانان

  اگر در باره بدن تان، سکس یا وسایل جلو‌گیری از حاملگی سوالاتی داشته باشید، به کلینیک صحی نوجوانان مراجعه کرده می توانید. اگر حالت روحی تان بد است و ضرورت دارید که با کسی صحبت کنید، نیز می توانید به آنجا مراجعه کنید.

 • کمک برای شما که به دلیل گرایش/میل جنسی یا هویت جنسی‌تان از طرف خانواده مورد تهدید یا خشونت قرار گرفته‌اید

  آیا خانواده شما می‌ترسند که به دلیل این که شما همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا، ترانس و یا کوئیر هستید، آبروی خود را از دست بدهند؟

 • خدمات درمانی برای شما که پناهجو یا پناهجوی بدون مدرک هستید

  شما که پناهجو و يا پناهجوی بدون مدرک در سویدن هستید، در صورت ضرورت حق استفاده از بعضی خدمات درمانی و مراقبت دندان را دارید.

 • رازداری

  پرسونل را که شما در پذیرش ملاقات میکنید، اجازه ندارند که در باره شما با کسی دیگرصحبت کنند، یا چیزی که در مورد شما در پذیرش نوشته شده را در اختیار دیگران بگذارند. این را رازداری و محرمانه گویند. محرمیت برای انهایکه در بخش مراقبت و صحی وظیفه انجام می دهند اطلاق میکند.

 • راپور دادن به پوليس

  اگر فکر می¬کنید که شما درگیر یک عمل غیرقانونی هستید و یا اگر شاهد یک جرم هستید، بايد به پولیس گزارش بدهید.

به سر صفحه بروید