دیدارهایتان را پنهان کنید

اسلایدشو: بریدن آلت تناسلی زن

Bildspel: Omskärelse av snippan - könsstympning - dari

ختنه آلت تناسلی زن، بریدن آلت تناسلی نیز نامیده می¬شود. این بدان معنی است، که کسی قسمت¬هایی از آلت تناسلی زن را بریده است یا به آن آسیب رسانده است. اگر آلت تناسلی¬تان بریده شده و در نتیجه حالت¬تان بد می¬باشد، می¬توانید کمک خوبی بدست آورید. توجه: تصاویر حساس!

به سر صفحه بروید