دیدارهایتان را پنهان کنید
سوال

از اینکه مجبور به ازدواج شوم میترسم – من چی کرده میتوانم؟

Jag är rädd för att tvingas gifta mig. - dari

سوال 

من می­ترسم که به زودی مجبور به ازدواج شوم، و من نمی­خواهم ازدواج کنم. من چه کرده می­توانم؟

جواب

این امر بسیار جدی است که ترس از ازدواج اجباری دارید. شما باید با کسی درباره این موضوع صحبت کنید. در سویدن این امرغیرقانونی است که کسی را مجبور به ازدواج کنند. هیچ­کس نمی­تواند که شما را وادار به این کار کند. نه والدین­تان، نه خواهر یا برادرتان، نه اقارب­تان، نه دوستان­تان و نه کسی دیگر.

به نظر من شما باید با کسی در یک ungdomsmottagning در باره ترس­تان از ازدواج اجباری صحبت کنید. اگر به مکتب می­روید، می­توانید با نرس مکتب و یا مددکار اجتماعی مکتب صحبت کنید. آنها می­توانند به شما کمک کنند. بعضی سازمان­هایی هم وجود دارند که در مورد همچو مسایلی کار می­کنند، و شما می­توانید از آنها کمک بگیرید.

اگر شما ضرورت به کمک آنی دارید، می­توانید با ادارهsocialtjänsten  و یا پولیس در تماس شوید. شماره تماس socialtjänst کمون­تان را جستجو کنید. شماره تلیفون پولیس ۱۴ ۱۱۴ است. اگر می­خواهید با پولیس سویدن از یک کشور دیگر تماس برقرار کنید، شمار ه آن ۱۴ ۱۱۴ ۴۶۷۷+ است.

معلومات بيشتر در Youmo

به سر صفحه بروید