دیدارهایتان را پنهان کنید
سوال

چرا شما می¬گویید که هر کس می¬تواند بر بدن¬ خود تصمیم بگیرد، وقتی¬که این حقیقت ندارد؟

Varför säger ni att alla får bestämma över sin kropp när det inte är så? - dari

سوال

چرا شما می­گویید که هر کس می­تواند بر بدن­ خود تصمیم بگیرد؟ این امر در واقع حقیقت ندارد. بطور مثال، من حق ندارم که پسران را ملاقات کنم و یا قبل از ازدواج سکس داشته باشم. در آن ­صورت خانواده من بی­اندازه قهر خواهد شد.

جواب

این یک حق بشری است که هر کس بر بدن خود تصمیم بگیرد. طبق قانون سویدن شما خودتان تصمیم می­گیرید که آیا می­خواهید با پسران ملاقات داشته باشید، و یا قبل از ازدواج سکس داشته باشید.

بعضی اوقات خانواده، اقوام یا بزرگسالان دیگر ممکن است قانون را مراعت نکنند. شاید آنها نمی­دانند که شما به حیث یک نوجوان چه حقوقی دارید. شاید آنها به حقوق شما اهمیتی نمی­دهند. بعضی از بزرگسالان فکر می­کنند که آنها چیزی را که برای خوبی شما است انجام می­دهند، گرچه آنها اشتباه می­کنند. آنگاه ممکن است آن­چه را که حق­تان است، بدست نیاورید.

تصمیم گیری در مورد بدن خود حقی است که همه باید داشته باشند. من می­توانم درک ­کنم که گفتن این­که همه این حقوق را دارند، به نظر شما عجیب می­رسد. بسیاری از نوجوانان احساس نمی­کنند، که می­توانند برای بدن خود تصمیم بگیرند. اما طبق قانون سویدن شما همیشه حق این کار را دارید.

آن­چه که ما می­خواهیم درYoumo.se  نشان بدهیم، حقوق و قوانین موجود است. بزرگسالانی که مسؤلیت شما را بر عهده دارند، باید اطمینان حاصل کنند که آن­چه را که حق­تان است، بدست آورید. اگر آنها این کار را نمی­کنند، آنگاه شما حق دریافت حمایت و حفاظت را دارید. شما این کمک را در بطور مثال این جاها دریافت کرده می­توانید: در مکتب، یک کلینیک صحی نوجوانان، خدمات اجتماعی و یا هر سازمان دیگری که به نوجوانانی که در شرایط همسان شما قرار دارند، کمک می­کنند.

معلومات بيشتر در Youmo

به سر صفحه بروید