دیدارهایتان را پنهان کنید
سوال ها و جواب ها

چرا شما می¬گویید که هر کس می¬تواند بر بدن¬ خود تصمیم بگیرد، وقتی¬که این حقیقت ندارد؟

Varför säger ni att alla får bestämma över sin kropp när det inte är så? - dari

سوال

چرا شما می­گویید که هر کس می­تواند بر بدن­ خود تصمیم بگیرد؟ این امر در واقع حقیقت ندارد. بطور مثال، من حق ندارم که پسران را ملاقات کنم و یا قبل از ازدواج سکس داشته باشم. در آن ­صورت خانواده من بی­اندازه قهر خواهد شد.

جواب

این یک حق بشری است که هر کس بر بدن خود تصمیم بگیرد. طبق قانون سویدن شما خودتان تصمیم می­گیرید که آیا می­خواهید با پسران ملاقات داشته باشید، و یا قبل از ازدواج سکس داشته باشید.

بعضی اوقات خانواده، اقوام یا بزرگسالان دیگر ممکن است قانون را مراعت نکنند. شاید آنها نمی­دانند که شما به حیث یک نوجوان چه حقوقی دارید. شاید آنها به حقوق شما اهمیتی نمی­دهند. بعضی از بزرگسالان فکر می­کنند که آنها چیزی را که برای خوبی شما است انجام می­دهند، گرچه آنها اشتباه می­کنند. آنگاه ممکن است آن­چه را که حق­تان است، بدست نیاورید.

تصمیم گیری در مورد بدن خود حقی است که همه باید داشته باشند. من می­توانم درک ­کنم که گفتن این­که همه این حقوق را دارند، به نظر شما عجیب می­رسد. بسیاری از نوجوانان احساس نمی­کنند، که می­توانند برای بدن خود تصمیم بگیرند. اما طبق قانون سویدن شما همیشه حق این کار را دارید.

آن­چه که ما می­خواهیم درYoumo.se  نشان بدهیم، حقوق و قوانین موجود است. بزرگسالانی که مسؤلیت شما را بر عهده دارند، باید اطمینان حاصل کنند که آن­چه را که حق­تان است، بدست آورید. اگر آنها این کار را نمی­کنند، آنگاه شما حق دریافت حمایت و حفاظت را دارید. شما این کمک را در بطور مثال این جاها دریافت کرده می­توانید: در مکتب، یک کلینیک صحی نوجوانان، خدمات اجتماعی و یا هر سازمان دیگری که به نوجوانانی که در شرایط همسان شما قرار دارند، کمک می­کنند.

معلومات بيشتر در Youmo

صفحه اول

شرف

در بعضی از خانواده‌ها یا اقوام مهم است که در مورد خانواده‌ آوازه‌ی بدی نباشد. در خانواده‌ یا قوم ممکن است قواعدی مانند این وجود داشته باشد، ‌که یک دختر اجازه داشتن سکس با کسی را تا زمان ازدواج ندارد. برای این او حق ندارد که با کسی رابطه عاطفی داشته باشد، یا با پسران در اوقات فراغت خود معاشرت کند. این خشونت یا ستم ناموسی نامیده می‌شود. کسی را در معرض قرار دادن خشونت یا ستم ناموسی غیرقانونی است. این همچنین حقوق بشر و کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد را نقض می‌کند.

صفحه اول

فرمان نظارت نمودن خواهرانش را متوقف ساخت

قبل از این فرمان همه خواهرانش را نظارت می‌نمود. اما بعداً فرمان با یک دختر آشنا شد که مورد ظلم و ستم افتخاری قرار گرفته بود. و این امر باعث شد تا فرمان متفاوت باندیشد.

سوال ها و جواب ها

در اینجا شما میتوانید سوالاتی را که جوانان به Youmo فرستاده اند، بخوانید. در Youmo همه سوالات توسط افراد متخصص جواب داده شده اند، افرادی که معمولاَ در UMO.se به سوالات جواب میگویند.

به سر صفحه بروید