دیدارهایتان را پنهان کنید
سوال ها و جواب ها

آیا آدم باید ۱۵ساله باشد تا بتواند رابطه جنسی (سکس) داشته باشد؟

Måste man vara 15 år för att ha sex? - dari

سوال

من شنیده‌ام که آدم باید ۱۵ساله باشد تا بتواند سکس داشته باشد. آیا این حقیقت دارد؟ اگر من قبل از ۱۵ سالگی سکس داشتم، آیا این کار ممنوع بود؟

جواب

نخیر، شما هیچ کار ممنوعی نکرده‌اید. هیچ قانونی وجود ندارد که بر اساس آن شما باید بیشتر از ۱۵سال داشته باشید، تا بتوانید سکس داشته باشید. اما قانونی وجود دارد که براساس آن داشتن سکس یک فرد مسن‌تر از ۱۵سال با یک فرد زیر سن ۱۵سال ممنوع است.

این قانون برای مانع شدن نوجوانان از سکس نیست. این قانون برای حفاظت کودکان و نوجوانان زیر سن ۱۵ ساله از سؤاستفاده جنسی از سوی افراد مسن‌تر، وجود دارد.

داشتن سکس با کسی که نمی‌خواهد سکس داشته باشد هم ممنوع است. بدون توجه به این که شما چند سال دارید.

معلومات بيشتر در Youmo

سوال ها و جواب ها

در اینجا شما میتوانید سوالاتی را که جوانان به Youmo فرستاده اند، بخوانید. در Youmo همه سوالات توسط افراد متخصص جواب داده شده اند، افرادی که معمولاَ در UMO.se به سوالات جواب میگویند.

به سر صفحه بروید