دیدارهایتان را پنهان کنید
سوال

من معمولاً پورنوگرافی تماشا می‌کنم

Jag brukar titta på porr - dari

سوال

من معمولاً پورنوگرافی تماشا می‌کنم. آیا می‌توانم این کار را کنم؟ بعضی اوقات احساس خوبی در این باره ندارم

جواب 

تماشای پورنوگرافی که افراد بالغ را نشان می‌دهد، غیرقانونی نیست. اما تماشا کردن، داشتن و یا پخش کردن پورنوگرافی که افراد زیر ۱۸ سال را نشان می‌دهد، ممنوع است.

پورنوگرافی معمولاً بدن انسان و سکس را به طریقی نشان می‌دهد که با واقعیت مطابقت ندارد. این رایج است که پورنوگرافی حاوی تحقیر و خشونت علیه زنان می‌باشد. کسی را در معرض خشونت قرار دادن و یامجبور کردن کسی به سکس غیرقانونی است.

تماشای پورنوگرافی ممکن است هم شهوت‌آمیز و هم غلط احساس شود. اگر شما زیاد پورنوگرافی ببینید، ممکن است بر طرز فکرتان در باره این‌که سکس چگونه باشد یا این‌که افراد مختلف چه را خوش دارند، تأثیر بگذارد. این می‌تواند همچنین بر حالت روحی‌تان تأثیر بگذارد. حالت روحی بسیاری از دیدن پورنوگرافی بد می‌شود.

آیا می‌خواهید با کسی در این باره صحبت کنید، و یا کمک بدست بیاورید که دیگر پورنوگرافی را تماشا نکنید؟

با یک مرکز پذیرش نوجوانان یا خط تلیفون کمک PrevenTell به شماره ۶۶۷۷۸۸-۰۲۰ به تماس شوید.

به سر صفحه بروید