دیدارهایتان را پنهان کنید

راپور دادن به پوليس

Polisanmälan - dari

اگر فکر می¬کنید که شما درگیر یک عمل غیرقانونی هستید و یا اگر شاهد یک جرم هستید، بايد به پولیس گزارش بدهید.

خوب است که پس از ارتکاب یک جرم به زودترین فرصت به پولیس راپور داده شود. ولی شما می­توانید راپور یک جرم را حتی بعد از گذشتن مدت زیاد از وقوع آن جرم هم بدهید. در اینجا طریقه راپور دادن به پولیس را تشریح می­کنیم.

 

من باید چرا جرم را به پولیس راپور بدهم؟

راپور دادن جرم به پولیس به چندین دلیل خوب است:

 • آنهایی که مرتکب جرم شده­اند، می­توانند محکوم شوند.
 • چيزی را که از دست داده اید، می­توانید دوباره حاصل کنید.
 • دریافت کردن کمک از اداراتی که به قربانیان جرم کمک می­کنند، برای شما آسان­تر خواهد بود.
 • اگر به پولیس راپور دهید معمولاً حال خودتان بهتر می­شود.

من چه نوع کمک می­توانم به دست بیاورم؟

 • شما می­توانید در وقت راپور دادن به پولیس کسی را که می­شناسید، با خود داشته باشید.
 • شما می­توانید از طرف brottsofferjour یک سازمان که به قربانیان جرم کمک می­کند، کمک بدست بیاورید.
 • اگر از فردی که شما را در معرض جرم قرار داده می­ترسید، کمک بدست آورده می­توانید.

شما بحیث قربانی جرم در جریان تحقیقات مقدماتی و محاکمه حق گرفتن کمک از یک حقوقدان را دارید. شما لازم به پرداخت هیچ گونه هزینه­ای برای گرفتن این کمک نیستید. به پولیس يا سارنوال بگویید که شما این کمک را می­خواهید.

اگر توسط فردی که شما را در معرض جرم قرار داده است، تهدید شده­اید یا از او می­ترسید، نیز می­توانید کمک بدست بیاورید. امکان دارد به آن فرد ممنوعیت تماس داده ­شود و در آن صورت او نمی­تواند شما را ملاقات کند، به شما زنگ بزند یا با شما به شکل دیگری به تماس شود. شما از پولیس درخواست ممنوعیت تماس می­کنید.

پولیس چه می­خواهد بداند؟

این ­بستگی به نوع جرم دارد که پولیس چه می­خواهد بداند. شما این چیزها را باید همیشه تعریف کنید:

 • اسم تان چیست، در کجا زندگی می­کنید و شماره تلیفون­تان چه است.
 • چه اتفاقی افتاده است و کدام اشخاص در این اتفاق دخیل بوده­اند.

شما باید برای بیان این چیزها نیز آماده باشید:

 • جرم در کجا و چه وقت اتفاق افتاده است.
 • اگر جرم موجب کدام آسیب شده باشد و در آنصورت چگونه آسیب­هایی.
 • اگر شما خدمات صحی دریافت کرده­اید يا می­خواهید دریافت کنید.
 • چیزی که مفقود يا دزدی شده چه مارک و مدل دارد.
 • اگر جرم از طریق اینترنت صورت گرفته، به پولیس بگویید که چه اتفاق افتاده است.

پولیس شاید بخواهد آثار جرم را بررسی کند. بناً آن مکانی را که جرم در آنجا صورت گرفته است، نباید بشویید، آنجا را پاک نکنید و چیزی را در آنجا تغییر ندهید.

شما بعداً می­توانید در راپورتان چیزی را تغییر دهید یا اضافه کنید.

به سر صفحه بروید