دیدارهایتان را پنهان کنید
جستجو کردن کمک

فلم: کلینیک صحی نوجوانان

Filmer: Ungdomsmottagning - dari

مریم درد عادت ماهوار بی اندازه شدید دارد. الکس خود را مثل یک دختر احساس نمی کند، بلکه خود را مثل یک پسر احساس می‌کند. ایمیل هرگز با کسی در باره ی این که حالت روحیش چقدر بد است، حرف نزده است. سیمون در باره‌ی این‌ که آلت تناسلیش شق نشود، تشویش دارد. آماندا تشویش دارد که حامله شده باشد. الییه و رضا می‌ترسند که فامیل رضا برخلاف رابطه‌ی‌شان باشند.

فلم: کلینیک صحی نوجوانان - محتوا

فلم: عشق محرمانه

الییه و رضا می‌ترسند که فامیل رضا برخلاف رابطه‌ی‌شان باشند.

فلم: هیچ‌کس تحمل مرا ندارد

ایمیل هرگز با کسی در باره‌ی این‌ که حالت روحیش چقدر بد است، حرف نزده است.

فلم: فوتبال، عادت ماھوار و سکس

مریم به آن اندازه درد عادت ماهوار دارد، که نمی¬تواند تمرین کند. آماندا برای اولین بار سکس داشته، و از این تشویش دارد که حامله شده باشد.

فلم: اگر آلت تناسلی من شق نشود چی

سیمون فیلیکس را ملاقات خواهد کرد و برای اولین بار سکس خواهد داشت. او در باره‌ی شکل آلت تناسلی‌اش و این‌که آلت تناسلی‌اش شق نشود، تشویش دارد.

فلم: من فکر می‌کنم که من بچه هستم

الکس خود را مثل یک دختر احساس نمی‌کند، بلکه خود را مثل یک پسر احساس می‌کند.

معلومات بيشتر در Youmo

صفحه اولکلینیک صحی نوجوانان

اگر در باره بدن تان، سکس یا وسایل جلو‌گیری از حاملگی سوالاتی داشته باشید، به کلینیک صحی نوجوانان مراجعه کرده می توانید. اگر حالت روحی تان بد است و ضرورت دارید که با کسی صحبت کنید، نیز می توانید به آنجا مراجعه کنید.

صفحه اولرازداری

پرسونل را که شما در پذیرش ملاقات میکنید، اجازه ندارند که در باره شما با کسی دیگرصحبت کنند، یا چیزی که در مورد شما در پذیرش نوشته شده را در اختیار دیگران بگذارند. این را رازداری و محرمانه گویند. محرمیت برای انهایکه در بخش مراقبت و صحی وظیفه انجام می دهند اطلاق میکند.

به سر صفحه بروید