دیدارهایتان را پنهان کنید
جستجو کردن کمک

کمک برای شما که به دلیل گرایش/میل جنسی یا هویت جنسی‌تان از طرف خانواده مورد تهدید یا خشونت قرار گرفته‌اید

Stöd om du är utsatt för hot eller våld av familjen på grund av din sexuella läggning eller könsidentitet - dari

آیا خانواده شما می‌ترسند که به دلیل این که شما همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا، ترانس و یا کوئیر هستید، آبروی خود را از دست بدهند؟ آیا فرهنگ یا مذهب شما باعث می‌شود که به دلیل این که شما همانید که هستید، خانواده یا جماعت شما را از خود برانند؟ و یا شما این مسله را پنهان می‌کنید تا از طرف خویشاوندان‌تان مورد تهدید یا خشونت قرار نگیرید؟ شما حق دارید همانی باشید که هستید و که به هر گونه‌ای که می‌خواهید زندگی کنید، و می‌توانید در این مورد کمک دریافت نمایید.

همه چیز خوب خواهد شد، حتی اگر به این باور ندارید

این فلم بر اساس مصاحبه با جوانان ال‌جی‌بی‌تی‌/دگرباشان جنسی (HBTQ) ساخته شده است. اما افرادی که در فلم دیده می‌شوند، هنرپیشه هستند.

شما می‌توانید به صورت ناشناس در این مورد صحبت کنید

خوب است که در مورد وضعیت خود به کسی بگویید، با وجود این‌که سخت است. آن وقت می‌توانید کمک و حمایت دریافت کنید. شما می‌توانید ناشناس باشید.

این لیست شامل مکان‌هایی است که در تماس با آنها می‌توانید کاملاً ناشناس بمانید. اشخاصی که در آنجا کار می‌کنند، عادت دارند به جوانانی که وضعیت مشابه به شما را دارند، گوش بدهند. آنها همچنین می‌توانند راهنمایی مکان‌هایی را کنند که در آنجا بتوانید جوانانی که وضعیت مشابه به شما را دارند، ملاقات کنید.

  • RFSL Stödmottagning از طریق ایمیل و تلیفون به چندین زبان حمایت و کمک می‌دهد. با شماره ۳۴۱۳۱۶ – ۰۲۰ به تماس شوید.
  • Kärleken är fri از طریق چت و ایمیل حمایت و کمک می‌دهد.
  • Somaya stödjour از طریق چت، ایمیل و تلیفون به چندین زبان حمایت و کمک می‌دهد. با شماره ۸۱۸۲۸۳ – ۰۲۰ به تماس شوید.
  • GAPF – Riksorganisation mot hedersvåld از طریق چت، ایمیل و تلیفون حمایت و کمک می‌دهد. با شماره ۰۰۰۹۳۲۸ – ۰۷۰ به تماس شوید.
  • Linnamottagningen از طریق تلیفون حمایت و کمک می‌دهد. با شماره ۴۰۷۰۴۰ – ۰۲۰ به تماس شوید.

اگر در معرض تهدید یا خشونت قرار دارید، می‌توانید کمک به دست بیاورید

خدمات اجتماعی (Socialtjänsten)

اگر می‌ترسید اتفاقی برای شما بیفتد و یا اگر نیاز به کمک و محافظت در برابر تهدید یا خشونت دارید، با خدمات اجتماعی به تماس شوید. آنها می‌توانند به شما کمک کنند. به عنوان مثال، آنها می‌توانند مکان امنی را ترتیب دهند که در آنجا بتوانید به طور موقت زندگی کنید.

شما می‌توانید اطلاعات تماس با خدمات اجتماعی را در وب‌سایت کمون پیدا کنید. شما همچنین می‌توانید برای تماس با خدمات اجتماعی از مکان‌های موجود در لیست بالا کمک بگیرید.

هنگامی‌که از خدمات اجتماعی درخواست کمک می‌کنید، باید در باره خودتان بگویید. اگر از این می‌ترسید که خانواده‌تان در صورتی که بفهمند درخواست کمک کرده‌اید به شما صدمه برسانند، در این مورد بگویید. آنگاه خدمات اجتماعی می‌تواند قبل از تماس گرفتن با والدین یا بزرگسالانی که با آنها زندگی می‌کنید، شما را به مکان امنی نقل مکان بدهد.  

اگر زیر ۱۸ سال سن دارید خدمات اجتماعی باید با بزرگسالانی که با آنها زندگی می‌کنید، در تماس شوند. اما آنها همیشه مجبور نیستند که همه چیزهایی را که شما به آنها گفته‌اید به بزرگسالان بگویند. بعضی چیزها می‌تواند بعضی اوقات مخفی بماند. به طور مثال اگر خطر این وجود دارد که خانواده‌تان در صورتی که بفهمند درخواست کمک کرده‌اید، به شما صدمه برسانند.  

شماره 112 و پولیس

اگر در معرض خطر قرار داشته و به کمک عاجل نیاز دارید، با شماره 112 به تماس شوید. اگر مسئله عاجل نیست با پولیس با شماره 14 114 و یا اگر خارج از کشور هستید با شماره 14 114 77 46+ به تماس شوید.

معلومات بيشتر در Youmo

صفحه اول

آیا خانواده‌ام می‌توانند در باره زندگی من تصمیم بگیرند؟

تا زمانی که ۱۸ ساله شوید، والدین یا سرپرست‌تان مسؤلیت شما را بر عهده دارند. اما آنها نمی‌توانند در باره همه چیز تصمیم بگیرند. شما حق دارید که در تصمیم‌گیری در باره مسایل زندگی‌تان سهم بگیرید. اگر خانواده‌تان در باره زندگی-تان زیاد تصمیم می‌گیرد و یا شما را بیش از حد کنترول می‌کند، از کسی دیگری کمک بگیرید.

صفحه اول

فیلم: فکر می کنم یک پسر هستم

الکس خود را مثل یک دختر احساس نمی‌کند، بلکه خود را مثل یک پسر احساس می‌کند.

به سر صفحه بروید