Lämna sidan snabbt!

Att ta hjälp

I menyn här nedanför hittar du texter och bilder som handlar om att ta hjälp.

Innehåll - Att ta hjälp

 • Filmer: Ungdomsmottagning

  Maryam har jättemycket mensvärk. Alex känner sig inte som tjej, utan som kille. Emil har aldrig pratat med någon om hur dåligt han mår. Simon är orolig för att inte få stånd när han ska ha sex. Amanda är orolig för att hon är gravid. Aliyah och Reza är rädda att Rezas familj ska vara emot deras relation.

 • Ungdomsmottagning

  Till en ungdomsmottagning kan du gå om du har frågor om kroppen, sex eller preventivmedel. Du kan också gå dit om du mår dåligt och behöver någon att prata med.

 • Stöd om du är utsatt för hot eller våld av familjen på grund av din sexuella läggning eller könsidentitet

  Är din familj rädd att förlora sin heder för att du är homosexuell, bisexuell, trans eller queer?

 • Så kan du få vård

  Alla som bor i Sverige har rätt till sjukvård när de behöver det. Ring telefonnummer 112 om du eller någon annan har en livshotande skada eller sjukdom.

 • Vård för dig som är asylsökande eller papperslös

  Du som är asylsökande eller papperslös i Sverige, ska få viss sjukvård och tandvård när du behöver det.

 • Sekretess och tystnadsplikt

  Personal som du träffar på en mottagning får inte prata med någon annan om dig, eller lämna ut något som skrivs om dig på mottagningen. Det kallas sekretess. Sekretessen gäller alla som arbetar inom hälsa och sjukvård.

 • Polisanmälan

  Du bör anmäla till polisen om du tror att du är med om något brottsligt, eller om du är vittne till ett brott.

Till toppen av sidan