ስእላዊ መግለጺ: ዝኾነ ኣካለ-ድንግልና ዝብሃል የለን።

Bildspel: Det finns ingen mödomshinna - tigrinja

ንኣብነት ጾታዊ ርክብ ከም ዝፈጸምኪ ወይ ታምፖን ከም ዝተጠቀምኪ ኣብ ርሕሚ ክርአ ወይ ክድህሰስ ኣይክእልን እዩ። ርሕሚ ክፉት ስለ ዝኾነ እተን ዝበዝሓ ኣብ ቀዳማይ ጾታዊ ርክበን ኣይደምያን እየን።

እዚ ፊልም ካብ RFSU እዩ

ብዛዕባ እዚ ጽሑፍ እንታይ ሓሳባት ኣለካ?

ተወሳኺ ኣብ Youmo

To the top of the page