ካብዛ ገጽ ቀልጢፍካ ውጻእ!

Youmo

ተወሳኺ ኣብ Youmo

ዓንቀጽፊልም - ሓደ ከቢድ ራዕዲዶ ኣጋጢሙካ ይፈልጥ?

ሓደ ከቢድ ራዕዲዶ ኣጋጢሙኩም ይፈልጥ? ከምኡ እንተዀይኑ፡ ንነዊሕ ጊዜ ብድሕሪኡ’ውን እቲ ራዕዲ ክስምዓኩም ይኽእል እዩ።

ዓንቀጽፋርማን ንኣሓቱምቁጽጻርገዲፍዎ

ኣቐድም ኣብሉ ፋርማን ኩሉ ነቲ ኣሓቱ ዝገብርኦ ዝነበራ ነገራት ይቆጻጸር’ዩኔሩ። ብድሕሪኡግን ንሱ ’ውን፤ ሓንቲ ስለ ”ስድራቤታዊ ክብሪ” ተባሂሉ ብስድርኣ መጽቀጥቲ ዚግበረላ ጓል ይፈቱ።እዚ ነገር ’ዚ ድማ፡ ንፋርማን ብኻልእ ኣገባብ ንኽሓስብ ይሕግዞ።

ዓንቀጽምትካኽ ሽጋራ ከተቋርጽ ከለኻ ኣብ ኣካላት እንታይ የጋጥም?

ኣብዚ ሽጋራ ምትካኽ ከተቋርጽ ከለኻ ኣብ ኣካላት እንታይ ከም ዘጋጥም ዘርኢ ስእላዊ መግለጺ ኣሎ። ኣስተውዕል! ትሕዝቶ ናይ ጥርሑ ኣካላት ኣለዎ።

To the top of the page