ፊልም: ኵዕሶ እግሪ፡ ወርሓዊ ጽግያትን ጾታዊ ርክብን

Film: Fotboll, mens och sex - tigrinja

ማርያም ብርቱዕ ቃንዛ ጻግነ ኣሎዋ። ኣማንዳ ነፍሰ-ጾር ብምዃና ተሻቒላ ኣላ።

To the top of the page