Dhaqso uga bax bogga!

Soo wargalinta booliiska

Polisanmälan - somaliska

Waa inaad booliiska soo wargaliso haddii aad is leedahay waxa ku soo gaadhay fal danbi, ama haddii aad markhaati ka tahay fal danbi.

Waxa fiican in loo soo sheego sida ugu dhakhsaha badan ee danbiga ka dib. Laakiin waxaad danbi soo sheegi kartaa, xataa haddii uu wakhti badan ka soo wareegay. Halkan ayaad ka ogaanaysaa sidaad u sameynayso soo wargalinta booliiska.

Sababtee baan ashtakeyn dembi ugu soo gudbiyaa booliiska?

Waxa wanaagsan in fal danbi loo soo sheego booliiska, sababo badan darteed.

 • Dadka danbiga galay waa la xukumi karaa.
 • Waxaad dib u heli kartaa wixii lagaa qaatey.
 • Waxa fududaaneysa in caawimo laga helo ururrada caawiya dhibanayaasha.
 • Adiga ayaa niyad ahaan si ka wanaagsan dareemaaya markaad soo wargaliso booliiska.

Maxaa la iga caawin karaa?

 • Waxaad sii kaxaysan kartaa qof aad garanayso marka aad wargalinta booliiska sameynayso.
 • Waxaad taageero iyo caawimo ka heli kartaa brottsofferjour, waa urur caawiya dadka danbi laga galay.
 • Waxaad adigu caawimo ka heli kartaa haddii aad ka cabsooneyso qofka danbiga ku soo gaadhsiiyey.

Markaad dhibane tahay ayaad sidoo kale inta badan xaq u leedahay garyaqaan ku caawiya xiliga baadhitaanka hore iyo xiliga maxkamadada. Uma baahnid inaad lacag ka bixiso taas. U sheeg booliiska ama xeer ilaaliyaha inaad doonayso caawimadaas.

Waxaad sidoo kale caawimo ka heli kartaa haddii aad baqaneyso/cabsooneyso ama cid danbi kaa gashay ay kuu hanjabtey. Qofkaas waxa laga mamnuuci xidhiidhka, markaas oo aanu ku soo booqan doonin, ku soo wici doonin ama si kale kuula soo xidhiidhi doonin. Waxaad in xidhiidhka laga mamnuuco ka dalbanaysaa booliiska.

Muxuu doonayaa inuu boolisku ogaado?

Waxa u booliisku doonaayo inuu ogaado waxay ku xidhan tahay danbiga uu khuseeyo. Wayaalahan waa inaad markasta sheegto:

 • Magacaaga, meesha aad degan tahay iyo lambarka telefoonka.
 • Waxa dhacay iyo cidda ku lugta laheyd.

Sidoo kale waa inaad u diyaar garowdo inaad ka hadasho waxan:

 • Meesha iyo xiliga uu danbigu dhacay.
 • Haddii uu danbigu keenay wax dhaawaca iyo waxa ay yihiin kuwaasi.
 • Haddii aad raadsatey daryeel caafimaad iyo haddii aad ka fikireyso inaad sidaas sameyso.
 • Waxa la waayey ama la xadey magaciisa iyo noociisa.
 • Haddii uu danbigu ka dhacay internedka, waa inaad sheegto waxa dhacay.

Booliiska ayaa dooran kara inuu baadho raadka danbiga. Sidaas darteed waa in aanad dhaqin, masaxin ama wax ka badalin waxyaabaha yaalla meesha uu danbigu ka dhacay.

Kadib ayaad wax ku dari kartaa ama ka saari kartaa soo wargalinta.

TAad bogga xaggiisa sare