دیدارهایتان را پنهان کنید
خشونت و بی عدالتی

آزار جنسی

Sexuella trakasserier - dari

هنگامی‌که فردی کاری می‌کند یا چیزی با ماهیت جنسی در باره بدن یا سکس می‌گوید که برای طرف مقابل ناخوش‌آیند احساس شود، این آزار جنسی است. آزار جنسی هرگز قابل موجه نیست، و می‌تواند یک جرم باشد.

En hand som tar på en annan persons rumpa. Illustration.

هرکس می‌تواند در معرض آزار جنسی قرار بگیرد. اصلاً مهم نیست که جنسیت‌تان چیست.

در اینجا چند نمونه از آزار جنسی داده می‌شود:

 • اشپلاق زدن یا دیدن به طرف فردی، به نحوی که برای او ناخوش‌آیند به نظر برسد.
 • اظهارنظر در مورد بدن فردی، به نحوی که برای او ناخوش‌آیند به نظر برسد.
 • دست زدن به بدن فردی، به نحوی که برای او ناخوش‌آیند به نظر برسد.
 • صدا زدن فردی با اسم‌هایی که ماهیت جنسی دارد، و برای او ناخوش‌آیند به نظر برسد.
 • دادن پیشنهادات جنسی به یک فرد، که او نمی‌خواهد.
 • پخش کردن شایعات در مورد یک فرد که در باره سکس یا بدن او است.
 • ارسال پیام‌ها، عکس‌ها یا فلم‌هایی که در مورد سکس است و فرد آن را نمی‌خواهد.
 • پخش کردن عکس‌های یک فرد، که او نمی‌خواهد.

شما که در معرض آزار جنسی قرار می‌گیرید، خودتان تصمیم می‌گیرید که آزار جنسی چیست

بعضی اوقات دانستن این‌که چیزی قابل قبول است یا نه، مشکل است. بعضی اوقات ممکن است چیزی در ابتدا خوب احساس ‌شود، اما بعد ناخوش‌آیند ‌شود.

به احساس خود اعتماد کنید. اگر چیزی ناخوش‌آیند به نظرتان می‌رسد، بنابراین آن ناخوش‌آیند است.

Meddelanden på en mobil: "Du är så sexig, dina bilder, din kropp... Ska vi ses?" "Hallå kan du svara?" "Nej, det vill jag inte." "Kom igen, du kommer gilla det". Illustration.

اگر شما در معرض آزار جنسی قرار بگیرید، این هرگز گناه شما نیست

اگر شما در معرض آزار جنسی قرار بگیرید، دانستن این‌که چه باید بکنید ممکن است دشوار باشد. شاید فکر کنید که شما کار غلطی کرده‌اید. بعداً ممکن است حالت‌تان بد شود، به طور مثال سردرد یا معده درد شوید و یا احساس غمگینی یا اضطراب کنید.

اما این هرگز گناه شما نیست. آن فرد دیگر کاری می‌کند که او مجاز به انجام آن نیست. اصلاً مهم نیست که شما چگونه به نظر می‌رسید، چه لباسی بر تن دارید و یا با همدیگر چه رابطه‌ای دارید. اصلاً مهم نیست که آن فرد دیگر قصد سوئی دارد یا نه.

اگر من در معرض آزار جنسی قرار بگیرم چه کرده می‌توانم؟

در اینجا چند پیشنهاد وجود دارد:

 • نظرتان را قاطعانه بگویید

برای مثال بگویید «تو به سرینم دست می‌زنی و این ناخوش‌آیند است، و من نمی‌خواهم که تو این کار را کنی»، و یا «من خوش ندارم که این‌گونه پیام‌ها را به من روان می‌کنی». اگر می‌خواهید، از کسی در این مورد کمک بگیرید.

 • اگر آزار جنسی ادامه پیدا کند، به کسی دیگری در این باره بگویید

به یک دوست، بزرگسالی که به وی اعتماد دارید، یک معلم، یک همکار یا کسی دیگری در این باره بگویید. وابسته به این‌که آزار جنسی در کجا اتفاق می‌افتد، می‌توانید یکجا با هم بروید و برای مدیر مکتب، رئیس و یا کسی دیگری در این مورد بگویید.

 • تقاضای کمک کنید

اگر آزار جنسی در مثلاً بس یا یک بار اتفاق می‌افتد، ببینید اگر کسی در آنجا کار می‌کند که بتواند به شما کمک کند و یا از فرد دیگری تقاضای کمک کنید. اگر فکر می‌کنید در معرض جرمی قرار گرفته‌اید به پولیس زنگ بزنید.

 • نظرتان را قاطعانه یکجا با هم بگویید

آیا چندین نفر هستید که در معرض آزار جنسی قرار می‌گیرید؟ آنگاه آسان‌تر است که نظرتان را قاطعانه یکجا با هم بگویید. همچنین برای مدیر مکتب، رئیس و یا کسی دیگری وابسته به این‌که آزار جنسی در کجا اتفاق می‌افتد، در این مورد بگویید.

 • برای این‌که وضع روحی‌تان بهتر شود کمک بگیرید

معمولاً صحبت کردن در باره چیزی که اتفاق افتاده است، خوب می‌باشد. برای مثال با یک مرکز پذیرش نوجوانان، کلینیک صحی و یا با tjejjour (یک سازمان حمایت و کمک به نوجوانان) تماس بگیرید. اگر شما در مکتب یا تحصیلات عالی درس می¬خوانید، می‌توانید نزد مددکار اجتماعی مکتب یا خدمات صحی برای محصلین بروید.

 • آزار جنسی را که در مکتب، تحصیلات عالی و یا محل کارتان اتفاق می‌افتد گزارش بدهید.

اگر آزار جنسی در مکتب و یا دانشگاه اتفاق می‌افتد، با یک معلم، مدیر مکتب یا پرسونل دیگر تماس بگیرید. اگر آزار جنسی با وجود این‌که شما در این باره اطلاع داده‌اید، ادامه پیدا کند با barn- och elevombudet (بخشی از یک مقام اداری که با حقوق شاگردان در مکتب کار می‌کند) تماس بگیرید.

اگر آزار جنسی در محل کار اتفاق می‌افتد با یک رئیس، کارفرما یا skyddsombudet (نماینده‌ی ناظر بر اجرای قوانین مربوط به ایمنی محیط کار) تماس بگیرید. اگر آزار جنسی با وجود این‌که شما در این باره اطلاع داده‌اید، ادامه پیدا کند با diskrimineringsombudsmannen (مقام اداری ناظر بر مبارزه بر تبعیض) تماس بگیرید.

آزار جنسی می‌تواند یک جرم باشد

آزار جنسی می‌تواند یک جرم باشد. به طور مثال، فرستادن عکس‌های جنسی و نشان دادن آلت جنسی به فردی و یا دست زدن به بدن فردی بدون خواست طرف مقابل می‌تواند یک جرم باشد.

اگر شما در معرض جرمی قرار گرفته‌اید، به پولیس گزارش داده می‌توانید. اگر مطمین نیستید که آن یک جرم بود، در این باره با پولیس صحبت کرده می‌توانید.

آزار جنسی در مکتب یا محل کار

هیچ‌کسی نباید در مکتب، تحصیلات عالی و یا محل کار در معرض آزار جنسی قرار بگیرد. در این مورد قوانین و مقرراتی وجود دارد. اگر مدیر مکتب یا کارفرما اطلاع پیدا کند که کسی در معرض آزار جنسی قرار گرفته است، باید او به این امر خاتمه بدهد.

اگر مکتب، دانشگاه یا کارفرما برای پایان دادن به آزار جنسی کار نکنند، این می‌تواند تبعیض باشد.

آیا شما کسی را در معرض آزار جنسی قرار داده‌اید؟

گفتن یا کردن چیزی با ماهیت جنسی در باره بدن یا سکس، بدون خواست طرف مقابل هرگز قابل موجه نیست. بعضی از آزار‌های جنسی جرم شمرده می‌شوند.

فردی که از طرف شما مورد تعرض قرار گرفته شده، ممکن است این را بی‌اندازه ناخوش‌آیند احساس کند. اصلاً مهم نیست اگر شما فکر می‌کنید این جدی است یا نه.

قبل از این‌که در باره کسی نظرتان را بگویید و یا به بدن فردی دست بزنید، باید مطمین شوید که این برای طرف مقابل قابل قبول است.

آیا شما در باره چیزی که کرده‌اید تشویش می‌کنید و یا حالت بد روحی دارید؟ با مددکار اجتماعی مکتب، یک مرکز پذیرش نوجوانان و یا یک کلینیک صحی تماس بگیرید.

اگر متوجه شوید که کسی دیگران را در معرض آزار جنسی قرار می‌دهد، این همچنان بسیار مهم است که شما نظرتان را قاطعانه بگویید. نشان بدهید که این قابل قبول نیست.

معلومات بيشتر در Youmo

صفحه اول

راپور دادن به پوليس

اگر فکر می¬کنید که شما درگیر یک عمل غیرقانونی هستید و یا اگر شاهد یک جرم هستید، بايد به پولیس گزارش بدهید.

به سر صفحه بروید