دیدارهایتان را پنهان کنید
احساس بد کردن

سلايد شو: استرس/فشار، افسردهخویی، اضطراب، اختلال استرس پس از حادثه

Bildspel: Stress, nedstämdhet, ångest, PTSD - dari

در اینجا احساس بد روحی به اقسام مختلف تشریح شده است. ممکن است شما در بعضی از آنها خود را گرفتار احساس میکنید؟

احساس بد داشتن به این معنا نیست که شما ضعیف هستید و چیزی نیست که در باره آن احساس خجالت کنید، چون هر شخص بعضی اوقات در این چنین حالت قرار میگیرد. اگر شما نیاز دارید، میتوانید در این مورد کمک خوب بدست بیاورید.

معلومات بيشتر در Youmo

صفحه اول

رهنمایی ها برای سلامتی خوب

آیا می­دانستید که برای سلامتی بهتر، و اینکه احساس خوشی و انرژی بیشتر داشته باشید خودتان میتوانید کار های متعددی را انجام دهید؟ اینجا چهار رهنمایی ها داده میشود!

صفحه اول

هیچ‌کس تحمل مرا ندارد

ایمیل هرگز با کسی در باره‌ی این‌ که حالت روحیش چقدر بد است، حرف نزده است.

صفحه اول

کلینیک صحی نوجوانان

اگر در باره بدن تان، سکس یا وسایل جلو‌گیری از حاملگی سوالاتی داشته باشید، به کلینیک صحی نوجوانان مراجعه کرده می توانید. اگر حالت روحی تان بد است و ضرورت دارید که با کسی صحبت کنید، نیز می توانید به آنجا مراجعه کنید.

به سر صفحه بروید