دیدارهایتان را پنهان کنید
تنباکو، الکل، مواد مخدر

سلایدشو: بعد از ترک سگرت چه اتفاقاتی در بدنتان میافتد؟

Bildspel: Vad händer i kroppen när du slutar röka? - dari

این یک اسلایدشو است که نشان میدهد، که بعد از ترک سگرت چه اتفاقاتی در بدنتان میافتد. توجه! این اسلایدشو حاوی تصاویر بدنهای برهنه است.

Current articles

صفحه اول

فلم: رهنمایی ها برای سلامتی خوب

آیا می­دانستید که برای سلامتی بهتر، و اینکه احساس خوشی و انرژی بیشتر داشته باشید خودتان میتوانید کار های متعددی را انجام دهید؟ اینجا چهار رهنمایی ها داده میشود!

به سر صفحه بروید