دیدارهایتان را پنهان کنید
تنباکو، الکل، مواد مخدر

سلایدشو: بعد از ترک سگرت چه اتفاقاتی در بدنتان میافتد؟

Bildspel: Vad händer i kroppen när du slutar röka? - dari

این یک اسلایدشو است که نشان میدهد، که بعد از ترک سگرت چه اتفاقاتی در بدنتان میافتد. توجه! این اسلایدشو حاوی تصاویر بدنهای برهنه است.

Current articles

صفحه اولفلم: رهنمایی ها برای سلامتی خوب

آیا می­دانستید که برای سلامتی بهتر، و اینکه احساس خوشی و انرژی بیشتر داشته باشید خودتان میتوانید کار های متعددی را انجام دهید؟ اینجا چهار رهنمایی ها داده میشود!

به سر صفحه بروید