ካብዛ ገጽ ቀልጢፍካ ውጻእ!

ስእላዊ መግለጺ: ምኽንሻብ ርሕሚ – ግዝረት

Bildspel: Omskärelse av snippan - könsstympning - tigrinska

ምኽንሻብ ርሕሚ ግዝረት ተባሂሉ’ውን ይጽዋዕ እዩ። እዚ ማለት ገለ ሰብ ንክፋል ርሕሚ ሃስዩ ወይ ቖሪጺ ኣልጊሱ ማለት እዩ። ንሕማቕ ከም ዝስምዓኪ ዝገበር ምኽንሻብ ተቓሊዕኪ እንተኾንኪ ክትረኽብዮ ትኽእሊ ጽቡቕ ሓገዝ ኣሎ። መጠንቐቕታ: ተነቀፍቲ ስእልታት!

ብዛዕባ እዚ ጽሑፍ እንታይ ሓሳባት ኣለካ?

To the top of the page