دیدارهایتان را پنهان کنید
خشونت و بی عدالتی

تعرض جنسی

Sexualbrott - dari

هر قسم عمل جنسی بدون رضایت طرف مقابل تعرض جنسی پنداشته میشود. شما اگر در معرض تعرض جنسی قرار گرفته باشید، میتوانید کمک بدست بياورید.

En person i jeans och t-shirt sitter på golvet, med armarna runt sina knän. Illustration.

این هرگز گناه شما نیست اگر در معرض تعرض جنسی قرار گرفته باشید. اگر چنین مورد را تجربه کرده باشید، شما حق دسترسی به کمک و حمایت را دارید. 

نمونههای تعرض جنسی:

 • این که کسی بر خلاف میل دیگری به منظور لذت جنسی به بدن او دست بزند.
 • داشتن سکس با کسی که زبانی نمی­گوید و یا نشان نمی­دهد که او می­خواهد با شما سکس داشته باشد.
 • مجبور ساختن شخصی برای مقاربت یا اعمال دیگر جنسی.
 • تهدید کردن شخصی برای وادار ساختن او  به عمل جنسی.
 • مجبور ساختن شخصی برای دیدن عمل جنسی شخص دیگر.
 • این که کسی عمل جنسی را بخرد و یا آنرا با پول و یا اجناس بدل کند.

این هیچوقت گناه شما نیست

این هیچوقت گناه شما نیست، اگر کسی شما را مورد تعرض جنسی قرار بدهد. هیچ کس حق ندارد بدون رضایتتان با شما کدام عمل جنسی انجام بدهد.

 • مهم نیست که شما آن شخص را میشناسید يا خیر.
 • مهم نیست اگر شما عاشق آن شخص باشید.
 • مهم نیست اگر شما با آن شخص ازدواج کرده اید.
 • مهم نیست که چه طور به نظر میرسید يا چه قسم کالا پوشیده اید.
 • این اصلاً مهم نیست  که شما نه نمی­گویید. اگر شما  آن را نمی­گویید و نشان نمی­دهید که می­خواهید سکس داشته باشید، هیچ کسی نمی­تواند با شما سکس داشته باشد.
 • مهم نیست اگر در شروع راضی باشید. شما همیش حق دارید نظر خویش را تغییر دهید و نه بگويید!

بعضیها که در معرض تعرض جنسی قرار میگیرند ، چیغ میزنند و فرياد میکشند. این هم عادی است که جرأت یا توان چيغ زدن يا مبارزه را نداشته باشید. پس از آن شاید فکر کنید که باید بیشتر اعتراض میکردید. مگر این تعرض هست اگر بدون رضایت شما صورت گرفته باشد، اگر چه شما جرأت چيغ زدن یا مبارزه را نداشتید.

بسیاری بعد از تعرض احساس بد میکنند

این چیزی عادی است که بعد از تعرض احساس بد کنید. افراد مختلف عکس العملهای مختلف نشان میدهند. اگر شما تعرض جنسی را تجربه کرده باشید ممکن شما موارد ذیل را احساس کنید:

 • شما غمگین، مشوش و تحت فشار/استرس هستید.
 • در خوابیدن مشکل دارید.
 • کابوس (خوابهای ترسنده) میبینید.
 • شما اکثراً درباره تعرض فکر میکنید.
 • شما کارهایی با خود انجام میدهید که در نتیجه اش احساس بد میکنید.
 • شما احساس سر دردی و یا درد بدنی میکنید.
Två personer sitter nära varandra. Den ena lyssnar på den andra. Illustration.

این عموماً خوب است که به کسی بگویید

بهترین راه برای شروع احساس بهتر کردن، صحبت کردن در باره واقعه میباشد. اکثریت احساس میکنند که خوب است در قدم اول با یک دوست و یا عضو فامیل صحبت کنند. بعضیها ترجیح میدهند با کسی دیگری صحبت کنند.

بعضی اوقات بسیار وقت میگیرد تا جرأت گفتن به کسی را دریابید. این نیز معمول است که متعرض و شخصی که به او تعرض شده یکدیگر را میشناسند. در اینصورت هنوز مشکلتر میشود تا درباره آن صحبت کرد. اما چیزی که اتفاق افتاد، کار غلط است و صحبت کردن در باره آن هیچ وقت دیر نیست.

شما حق دریافت کمک را دارید

اگر در معرض تعرض جنسی قرار گرفتهاید حق دارید کمک دریافت کنید. این مربوط هر شخص میشود، مهم نیست شما کی هستید و در کجا این تعرض صورت گرفته است. بسیاری جاها است که شما در آنجا کمک دریافت کرده میتوانید.

شما میتوانید در قدم اول بطور مثال به مشاور مکتب یا کسی در Ungdomsmottagning  تعریف کنید. آنها عادت دارند که افرادی مثل شما که این موارد را تجربه کرده اند، را ملاقات کنند. آنها وظیفهی حفظ اسرار  دارند و میتوانند با شما در دسترسی به کمک مناسب همکاری کنند.

در Brottsofferjouren میتوانید از کسی که به زبان خودتان صحبت میکند، کمک بدست بیاورید.

اگر بار اولی که شما در این باره صحبت میکنید، به شما احساس خوب دست ندهد نا امید نشوید. امتحان کنید به کسی دیگر در باره این بگویید.

معاينه طبی

خوب است که بعد از تعرض جنسی یک معاینه طبی انجام بدهید. شما این معاینه را در یک کلینیک عاجل یا مرکز صحی کرده میتوانید. اگر شما دختر/خانم هستید، میتوانید در کلينک زنان نیز معاینه شوید. 

آنگاه در باره اینکه اگر کدام آسیب دیدهاید یا به کدام مریضی مبتلا شدهاید، اطلاع خواهید یافت. بحیث دختر، نیز میفهمید که حامله شدهاید یا خیر. در بسیاری جاها با مشاور امور اجتماعی نیز صحبت کرده میتوانید.

اگر میخواهید به پولیس شکایت کنید، خوب است که معاینه طبی به زود ترین فرصت بعد از تعرض صورت گیرد.

 شکایت کردن به پوليس

خوب است که به پولیس شکایت کنید. آنگاه میتوان متعرض/متعرضین را محکوم کرد. شما همچنین ممکن است محق به دست آوردن خسارت شوید، حتی اگر شخص که مرتکب جرم گردیده است، مجرم ثابت نشود. خسارت،  پولی است که شما به دست میآورید.

بهترین کار این است که به زودترین فرصت به پولیس شکایت کنید. اما حتی اگر چند سال هم از واقعه گذشته باشد، نیز میتوانید به پولیس شکایت کنید.

اگر توان اینرا ندارید که خودتان تنها به پولیس شکایت کنید، میتوانید کمک به دست بیاورید. بطور مثال از کسی که در  Ungdomsmottagning، در مکتب و یا در یک Vårdcentral کار میکند. 

اگر از کسی که شما را در معرض تعرض جنسی قرار داده هراس دارید

اگر از کسی که شما را در معرض تعرض جنسی قرار داده هراس دارید، کاری خوبی است که به پولیس شکایت کنید. آنگاه شخص متعرض حکم ممنوعیت تماس با شما را میگیرد. آنگاه آن شخص نمیتواند شما را بازدید کند یا با شما در تماس باشد.

معلومات بيشتر در Youmo

صفحه اول

راپور دادن به پوليس

اگر فکر می¬کنید که شما درگیر یک عمل غیرقانونی هستید و یا اگر شاهد یک جرم هستید، بايد به پولیس گزارش بدهید.

صفحه اول

نمایش اسلاید: کدام نوع سکس درست می‌باشد؟

بعضی اوقات مشکل است گفته شود که کدام نوع سکس درست و کدام نوع آن درست نمی­باشد. در اینجا می­توانید مشاهده کنید که کدام نوع سکس مجاز و کدام نوع آن غیرمجاز است.

به سر صفحه بروید