دیدارهایتان را پنهان کنید
جسم

فلم: فوتبال، عادت ماهوار و سکس

Film: Fotboll, mens och sex - dari

مریم به آن اندازه درد عادت ماهوار دارد، که نمی¬تواند تمرین کند. آماندا برای اولین بار سکس داشته، و از این تشویش دارد که حامله شده باشد.

معلومات بيشتر در Youmo

فلم: کلینیک صحی نوجوانان

مریم درد عادت ماهوار بی اندازه شدید دارد. الکس خود را مثل یک دختر احساس نمی کند، بلکه خود را مثل یک پسر احساس می‌کند. ایمیل هرگز با کسی در باره ی این که حالت روحیش چقدر بد است، حرف نزده است. سیمون در باره‌ی این‌ که آلت تناسلیش شق نشود، تشویش دارد. آماندا تشویش دارد که حامله شده باشد. الییه و رضا می‌ترسند که فامیل رضا برخلاف رابطه‌ی‌شان باشند.

صفحه اول

حیض/ عادت ماهوار چه است؟

در سلایدشو، خواهید فهمید که در جریان عادت ماهوار چه در وجود تان رخ میدهد.

صفحه اول

کلینیک صحی نوجوانان

اگر در باره بدن تان، سکس یا وسایل جلو‌گیری از حاملگی سوالاتی داشته باشید، به کلینیک صحی نوجوانان مراجعه کرده می توانید. اگر حالت روحی تان بد است و ضرورت دارید که با کسی صحبت کنید، نیز می توانید به آنجا مراجعه کنید.

به سر صفحه بروید