دیدارهایتان را پنهان کنید
فامیل

من باید با مادرم نزد داکتر بروم اما نمی‌خواهم از مکتب بمانم

Jag måste följa med mamma till läkaren men vill inte missa skolan - dari

سوال

من برای این‌که باید با مادرم نزد داکتر می‌رفتم، از یک امتحان مهم در مکتب ماندم. حال روحی مادرم خوب نیست و بدون من نمی‌تواند با داکتر به لسان سویدنی صحبت کند. من نمی‌خواهم بیشتر از این از مکتب بمانم. اما چگونه به مادرم کمک کنم؟

جواب 

من می‌فهمم که شما می‌خواهید به مادرتان کمک کنید، و نمی‌خواهید بیشتر از این از مکتب بمانید.

در صورت ضرورت مادرتان برای این‌ که اطلاعات را بفهمد و حرف خود را در بخش خدمات صحی و بهداشتی به طرف مقابل بفهماند، حق دسترسی به یک ترجمان دارد. ترجمان می‌تواند به جای شما با مادرتان نزد داکتر باشد. ترجمان، فردی است که به لسان مادری مادرتان حرف می‌زند. ترجمان آنچه که مادرتان به داکتر می‌گوید و آنچه که داکتر به مادرتان می‌گوید، را ترجمه می‌کند.

شما می‌توانید به مادرتان کمک کنید تا بار دیگری که او نزد داکتر وقت ملاقات دارد، تقاضای ترجمان کند.

وقتی‌که مادرتان وقت ملاقات خود را به دست آورد، فوراً با کلینیک تماس بگیرید.

به آنها اطلاع بدهید که مادرتان نیاز به یک ترجمان دارد، و او به چه لسانی حرف می‌زند. آنگاه پرسونل خدمات صحی باید یک ترجمان سفارش بدهند.

اگر می‌خواهید، با معلم‌تان در مورد امتحانی که از دست داده‌اید صحبت کنید. به او بگویید شما چرا امتحان را از دست دادید. گاهی اوقات اگر دلیل خاصی برای از دست دادن امتحان وجود داشته باشد، شما می‌توانید امتحان را در فرصت بعدی انجام دهید.

اگر می‌خواهید در باره وضع روحی مادرتان صحبت کنید، می‌توانید نزد مشاور اجتماعی در مکتب‌تان بروید. می‌توانید احساس خود را هنگام وضعیت بد روحی مادرتان بیان کنید.

مشاور اجتماعی به دادن حمایت به افراد جوان در وضعیت مشابه به شما تجربه دارد.

در اینجا می‌توانید بیشتر در مورد آنچه ترجمان می‌تواند به شما کمک کند، بخوانید.

معلومات بيشتر در Youmo

سوال ها و جواب ها

در اینجا شما میتوانید سوالاتی را که جوانان به Youmo فرستاده اند، بخوانید. در Youmo همه سوالات توسط افراد متخصص جواب داده شده اند، افرادی که معمولاَ در UMO.se به سوالات جواب میگویند.

به سر صفحه بروید