Lämna sidan snabbt!
Att ta hjälp

Vård för dig som är asylsökande eller papperslös

Du som är asylsökande eller papperslös i Sverige, ska få viss sjukvård och tandvård när du behöver det.

En ung person sitter och samtalar med en äldre, vårdpersonal. Illustration.

Om du är under 18 år

Du ska få samma sjukvård och tandvård som alla andra unga, om du är under 18 år och är asylsökande eller papperslös. Vården kostar för det mesta inget om du är under 18 år. 

Om du är över 18 år

Du ska få vård som läkaren eller tandläkaren anser att du inte kan vänta med, om du har fyllt 18 år och är asylsökande eller papperslös. Du ska alltid få mödrahälsovård, abort och rådgivning om skydd mot graviditet.

Var kan jag få vård?

Du kan kontakta vilken vårdcentral som helst i Sverige.

Viss vård kan du inte få på en vårdcentral. Läkaren på vårdcentralen kan förklara hur du kan göra, om du till exempel behöver träffa en ögonläkare, psykiatriker eller en annan specialist.

Du kan också kontakta en ungdomsmottagning. Här finns nummer och adress till alla ungdomsmottagningar. Du kan alltid ringa nummer 1177 för att få råd. Ring 112 om du eller någon annan behöver ambulans. 

Vad kostar vården?

Du som är under 18 år behöver för det mesta inte betala för vård eller för mediciner du får på recept.

För dig som har fyllt 18 år kan det kosta lite olika:

  • Ett besök hos läkare på en vårdcentral, och vård som du får på remiss, kostar 50 kronor.
  • Behandling hos en tandläkare kostar 50 kronor.
  • För medicin som du får på recept betalar du max 50 kronor.
  • Du betalar inget om du måste bli inlagd på sjukhus.
  • Vård för barn och vård vid graviditet och förlossning kostar inget.
  • Du betalar inget om du har en smittsam sjukdom och behöver särskild vård.
  • Ett besök på sjukhusens akutmottagningar kan kosta olika i olika regioner. 

Rätt till tolk

Du kan ha rätt att få hjälp av en tolk när du går till vården eller tandvården. Tolkhjälpen kostar inget.

Du eller någon som hjälper dig ska säga till före besöket att du behöver tolk. Tolken kan följa med till vården eller tolka på telefon. Läs mer om tolkhjälp på 1177.se 

Sekretess

De som jobbar inom vården får inte berätta saker om dig för någon annan person eller myndighet, utan att fråga dig om lov först. Det kallas sekretess.

Här kan du läsa mer om sekretess.

Hälsoundersökning

Alla asylsökande ska erbjudas en hälsoundersökning. Den kostar inget. Du får bland annat träffa en sjuksköterska som undersöker din hälsa.

De ska fråga om du vill göra en hälsoundersökning när du söker vård om du är papperslös. Du kan du säga att du vill göra en hälsoundersökning om de inte frågar.  

LMA-kort

Du ska visa upp ett kort som Migrationsverket delar ut om du är asylsökande och söker sjukvård. Kortet heter LMA-kort. Du kan också visa upp ditt kvitto som visar att du har sökt asyl, om du inte har fått ett LMA-kort.

Var kan jag få mer information?

På FARR, Flyktinggruppernas Riksråd, finns information på flera språk om dina rättigheter när du söker asyl eller är papperslös.

Du kan läsa mer om vård på 1177.se. Informationen finns på flera språk.

Mer på Youmo

Artikel

Hitta din mottagning

Hitta din närmaste mottagning.

Till toppen av sidan