• SvenskaSvenska
 • EnglishEngelska
 • ትግርኛTigrinska
 • SoomaaliSomaliska
 • دریDari
 • العربيةArabiska

Tillgänglighet

Vi har försökt se till så att allt från kod till text och bild är skapat så att alla ska kunna ta del av innehållet på Youmo.

Här beskriver vi hur Youmo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och vilka problem med tillgängligheten som vi känner till att vi har på sajten. Youmo.se uppfyller inte alla kriterier i den standard för tillgänglighet som finns, WCAG. Men vi arbetar hela tiden med att förbättra tillgängligheten på sajten. 

Hör av dig till oss på UMO om du upplever problem med sajten eller har förslag på hur vi kan utveckla och förbättra tillgängligheten på Youmo.se.

Den här sidan finns bara på svenska. Vi avser ta fram en engelsk version under 2020. 

Här nedanför beskrivs vilket innehåll på Youmo.se som inte är tillgängligt.

Allmänna brister

 • Det finns HTML-kod som inte validerar.

Problem vid användning för personer utan synförmåga

 • Det finns ikoner som inte beskriver för skärmläsare vad en viss knapp, länk eller funktion gör.
 • Det finns irrelevant kod som läses upp av skärmläsare.
 • Tabbordningen är inte alltid logisk. Det kan göra det svårare för användare med skärmläsare.

Problem vid användning för personer med nedsatt synförmåga

 • Kontrasten på vissa ikoner är för låg mot bakgrunden.

Problem vid användning för personer med nedsatt rörlighet

 • Tabbordningen är i vissa fall ologisk.
 • Tabbmarkering är otydlig.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Alla filmer på sajten är textade på svenska, men inte på alla språk som finns på Youmo.se.  
 • Filmerna på sajten är inte syntolkade. Dessa är producerade före 23 september 2020. Filmer som publiceras efter det datumet kommer att vara tillgänglighetsanpassade.

Kontakta UMO om du upptäcker brister eller har synpunkter

Vi strävar hela tiden efter att Youmo.se ska få bättre tillgänglighet. Hör av dig till oss på UMO om du upptäcker något problem som inte finns beskrivet här eller om du tycker att vi inte uppfyller lagens krav.

Du kan också höra av dig till oss om du behöver information från sajten i något annat format. 

Kontakta oss på formuläret på den här sidan på UMO.se. Vi tar emot synpunkter på svenska och engelska.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, ansvarar för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kontakta dem om du har hört av dig till UMO och inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter.

Vad tyckte du om den här texten?

Till toppen av sidan