Lämna sidan snabbt!
Om Youmo

Så tillgängligt är Youmo

Alla, oavsett funktionsvariation, ska kunna ta del av innehållet på Youmo. Därför har vi som jobbar med sajten försökt att göra texter, bilder och filmer så tillgängliga som möjligt. Du kan kontakta oss om du upptäcker problem med tillgängligheten på sajten.

Kontakta oss

Du kan kontakta oss på formuläret på den här sidan på UMO.se. 

Kontakta oss om något av detta stämmer för dig:

 • Du upptäcker något problem som inte finns beskrivet längre ned i den här texten.
 • Du tycker att vi inte uppfyller lagens krav.
 • Du behöver information från sajten i något annat format.

Är du inte nöjd med hur vi hanterar din synpunkt?

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, ansvarar för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kontakta dem om du har hört av dig till oss och inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter.

Problem och brister vi känner till

Allmänna brister

 • Det finns HTML-kod som inte validerar.

För dig som använder skärmläsare

 • Vissa ikoner, knappar och logotyper saknar information vad de är och hur de fungerar. 
 • Ibland läses onödig kod upp av skärmläsare.
 • Tabbordningen är inte alltid logisk, vilket kan försvåra för dig som använder skärmläsare.
 • Sidorna som ger information om ungdomsmottagningars öppettider och liknande går inte att nå med skärmläsare.

För dig med nedsatt synförmåga

 • Kontrasten på vissa ikoner och text i formulär är för låg mot bakgrunden.
 • Formulär kan vara svåra att upptäcka vid förstoring.

För dig med nedsatt rörlighet

 • Tabbordningen är i vissa fall ologisk.
 • Tabbmarkering är otydlig.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Alla poddar på sajten finns inte i textversion. 
 • Poddar som är producerade före 23/9 2020 finns inte i textversion.
 • Det finns filmer på sajten som inte är syntolkade. Dessa är producerade före 23 september 2020. Filmer som publiceras efter det datumet kommer att vara tillgänglighetsanpassade.

Oskäligt betungande anpassning

Inera AB åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för följande:

Bildtexter saknas på Youmo.se. Det vore i dagsläget oskäligt ekonomiskt betungande att översätta ett stort antal bildtexter, sett till den årliga förvaltningsbudgeten. 

Hur tillgänglig är Youmo.se?

Vårt mål är att Youmo.se ska kunna användas av alla unga. Youmo.se uppfyller inte alla kriterier i den standard för tillgänglighet som finns, WCAG, vi är huvudsakligen i nivå AA. Men vi arbetar hela tiden med att förbättra tillgängligheten. 

Så här testar vi Youmo.se

Youmo.se granskas utifrån olika riktlinjer för tillgänglighet som Web Content Accessibility Guidelines version 2.1, WCAG 2.1, riktlinjerna på webbriktlinjer.se och kravunderlag från Funka.

Vi gör löpande användartester med personer med funktionsvariationer. Vi testar även med olika verktyg som skärmläsare, tangentbordsnavigering samt förstoringsverktyg. Testerna genomförs både av oss som jobbar med Youmo.se och av externa granskare.

Till toppen av sidan