Lämna sidan snabbt!

Tillgänglighet

Vi vill att alla ska kunna ta del av innehållet på Youmo. Texter, bilder, filmer och kod är skapade för att vara tillgängliga för så många användare som möjligt.

Här beskriver vi hur Youmo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och vilka problem med tillgängligheten som vi känner till på sajten. Youmo.se uppfyller inte alla kriterier i den standard för tillgänglighet som finns, WCAG. Men vi arbetar hela tiden med att förbättra tillgängligheten på sajten.

Inera AB står bakom webbplatserna Youmo.se och UMO.se.

Hör av dig till oss på UMO om du upplever problem med sajten eller har förslag på hur vi kan utveckla och förbättra tillgängligheten på Youmo.se.

Så här testar vi Youmo.se

Youmo.se granskas utifrån olika riktlinjer för tillgänglighet som Web Content Accessibility Guidelines version 2.1, WCAG 2.1, riktlinjerna på webbriktlinjer.se och kravunderlag från Funka.

Vi testar sajten med olika verktyg som skärmläsare, tangentbordsnavigering och förstoringsverktyg. Testerna genomförs både av oss som jobbar med Youmo.se och av externa granskare.

Hur tillgänglig är Youmo.se?

Youmo.se uppfyller till största del lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innebär att sajten huvudsakligen är i nivå AA i standarden WCAG 2.1.

Här nedanför beskrivs vilket innehåll på Youmo.se som inte är tillgängligt.

Allmänna brister

 • Det finns HTML-kod som inte validerar.

Problem vid användning för personer utan synförmåga

 • Det finns ikoner som inte beskriver för skärmläsare vad en viss knapp, länk eller funktion gör.
 • Det finns irrelevant kod som läses upp av skärmläsare.
 • Tabbordningen är inte alltid logisk. Det kan göra det svårare för användare med skärmläsare
 • Alla texter som beskriver bilder är på svenska.

Problem vid användning för personer med nedsatt synförmåga

 • Kontrasten på vissa ikoner är för låg mot bakgrunden.

Problem vid användning för personer med nedsatt rörlighet

 • Tabbordningen är i vissa fall ologisk.
 • Tabbmarkering är otydlig.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • Inga filmer som är producerade före 23 september 2020 är syntolkade.
 • Alla filmer är textade på svenska, men det finns filmer som inte är textade på det aktuella språket. 

Oskäligt betungande anpassning

Inera AB åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för följande:

 • Bildtexter saknas på Youmo.se. Det vore i dagsläget oskäligt ekonomiskt betungande att översätta ett stort antal bildtexter, sett till den årliga förvaltningsbudgeten. 

Kontakta oss

Vi strävar hela tiden efter att Youmo.se ska få bättre tillgänglighet. Kontakta oss om du upptäcker något problem som inte finns beskrivet här eller om du tycker att vi inte uppfyller lagens krav.

Du kan också kontakta oss om du behöver information från sajten i något annat format. 

Kontakta oss på formuläret på den här sidan på UMO.se. Vi tar emot synpunkter på svenska och engelska.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, ansvarar för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kontakta dem om du har hört av dig till UMO och inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter.

Till toppen av sidan