Lämna sidan snabbt!
Att ta hjälp

Så kan du få vård

Alla som bor i Sverige har rätt till sjukvård när de behöver det. Ring telefonnummer 112 om du eller någon annan har en livshotande skada eller sjukdom.

En ung person sitter och pratar i telefon.

1177

Du kan ringa telefonnummer 1177 dygnet runt, när du behöver råd och hjälp om du själv eller någon annan är sjuk. Där får du veta vilken vård du behöver, och var närmaste vårdcentral eller akutmottagning finns. Du kan också gå in på 1177.se och söka efter en vårdcentral.

Vårdcentral 

När du är sjuk eller har frågor om din hälsa, kontakta en vårdcentral. Ibland heter det hälsocentral, sjukstuga, husläkarmottagning eller distriktsläkarmottagning. Det är dit du går med de flesta sjukdomar och hälsofrågor. Du kan gå till vilken vårdcentral i landet du vill. 

Ungdomsmottagning

Ungdomsmottagningen är till för alla som är mellan cirka 13 och 25 år. Här kan du läsa mer om vad du kan få hjälp med på ungdomsmottagningen.

Elevhälsa

Elevhälsa är hälsovård som finns i alla skolor. Där jobbar alltid en sjuksköterska och ibland kurator, läkare och psykolog. Du kan få hjälp med många olika saker. Till exempel prata om något jobbigt eller få hjälp om du har ont i magen eller har gjort illa dig.

112 – SOS alarm

Ring telefonnummer 112 om det är fara för någons liv. Till exempel om du eller någon annan person är skadad i en olycka eller plötsligt faller ihop.

Akut sjukvård

Akutmottagningar har öppet dygnet runt. De finns på sjukhus. Sjukhus kan också kallas lasarett. Du ska åka till en akutmottagning med sånt som inte kan vänta. Till exempel om du har svårt att andas eller har varit med om en olycka. Ring 1177 för att få veta var det finns akutmottagningar. 

Mottagning med specialister

Det finns mottagningar med olika specialister som inte finns på alla vårdcentraler. Till exempel psykiatriker, ögonläkare och hudläkare. Du kan hitta mottagningarna på internet eller på 1177.se.

Barnmorskemottagning

På en barnmorskemottagning arbetar barnmorskor. Den kan också heta mödravårdscentral, MVC. Dit kan du gå när du är gravid eller har frågor om p-piller eller andra skydd mot graviditet. 

Tolk

Om du inte pratar svenska kan du ha rätt till tolk, för att förstå vad läkare och andra inom vården säger. Berätta att du behöver tolk när du bokar ditt besök. Läs mer om tolkhjälp på 1177.se.

Mer på Youmo

Artikel

Hitta din mottagning

Hitta din närmaste mottagning.

Artikel

Sekretess och tystnadsplikt

Personal som du träffar på en mottagning får inte prata med någon annan om dig, eller lämna ut något som skrivs om dig på mottagningen. Det kallas sekretess. Sekretessen gäller alla som arbetar inom hälsa och sjukvård.

Till toppen av sidan