Lämna sidan snabbt!
Att ta hjälp

Sekretess och tystnadsplikt

Personal som du träffar på en mottagning får inte prata med någon annan om dig, eller lämna ut något som skrivs om dig på mottagningen. Det kallas sekretess. Sekretessen gäller alla som arbetar inom hälsa och sjukvård.

En vårdanställd säger till en person att hen lovar att inte berätta för någon. Emoji med blixtlås som mun. Illustration.

Sekretessen gäller allt du berättar och allt som skrivs om dig i din journal. Sekretessen gäller både mot personer och mot myndigheter. Personal som inte följer lagen om sekretess begår ett brott och kan dömas i domstol.

Sekretessen gäller all personal du träffar

Sekretessen gäller alla som jobbar inom hälsovården och sjukvården. Även till exempel kontorspersonal och tolkar. De får inte berätta något om dig.

Den du träffar får bara prata med de andra i personalen om dig, om det är nödvändigt för din vård. Bara de som är delaktiga i din vård får läsa din journal.

Personalen får inte kontakta andra myndigheter om det kan skada dig. Du kan alltså söka vård, även om du inte har uppehållstillstånd. Vårdpersonalen får inte berätta för polisen var du finns. 

Kan sekretessen brytas?

I vissa fall kan personalen bryta sekretessen:

  • När du själv samtycker och säger att det är okej. Du kan själv berätta för personalen vad de får säga, till exempel om du ligger på sjukhus och någon du känner ringer dit.
  • När du är under 18 år behöver personalen ibland kontakta vuxna som har ansvar för dig. Till exempel om du behöver komma till ett sjukhus, för att få mer vård.
  • När du är under 18 år och personalen tror att du far illa på något sätt. Till exempel om du blir utsatt för våld eller något som är skadligt för din hälsa. Då måste personalen kontakta socialtjänsten så att du kan få hjälp. Personalen måste det enligt lag.
  • Sjukvårdspersonalen kan kontakta polisen om de tror att du har begått eller blivit utsatt för ett brott som kan ge ett års fängelse eller mer.

När har mina vårdnadshavare rätt att få information?

De vuxna som har ansvar för dig som är under 18 år, har rätt att få information om dig och vara med och bestämma om vissa saker. Till exempel större medicinska utredningar, vård och behandlingar. Men de vuxna får inte kontaktas eller informeras om det finns risk att du kan fara illa av det.

Du kan själv prata med någon annan som du litar på, om du inte kan få stöd av den som har vårdnaden om dig. Till exempel om du vill göra abort, och inte vill berätta det för dina föräldrar. Då kan du i stället prata med skolkuratorn eller någon annan vuxen som kan ge dig stöd.

Du kan fråga på mottagningen, om du undrar något om sekretessen

Till toppen av sidan