ስእላዊ መግለጺ: ንግዲ ደቂ ሰባት

Bildspel: Människohandel - tigrinska

ንግዲ ደቂ ሰባት፡ ምስግጋር ተባሂሉ እውን ይጽዋዕ እዩ። እዚ ካልኦት ሰባት ገንዘብ ንኸእትዉ ክምዝምዙኺ ከሎዉ እዩ። እዚ ንኣብነት ሓደ ሰብ ጾታዊ ርክብ ወይ ድሮጋ ክትሸጢ ከገድደኪ ከሎ ክኸውን ይኽእል እዩ። ንግዲ ደቂ ሰባት ዘይሕጋዊ እዩ፡ ነቲ ዝምዝምዘኪ ዘሎ ሰብ። ንስኺ ግን ዝኾነ ዝገበርክዮ ገበን የለን። ሰብ እንተ መዝሚዙኪ ናትኪ ጌጋ ኣይኮነን። ካብዚ ኵነታት ንኽትወጺ ሓገዝ ክትረኽቢ ትኽእሊ ኢኺ።

ብዛዕባ እዚ ጽሑፍ እንታይ ሓሳባት ኣለካ?

To the top of the page