ካብዛ ገጽ ቀልጢፍካ ውጻእ!

ፊልም: ሕጂ ጾታዊ ርክብ ምሻጥን ድሮጋ ምውሳድን ገዲፈዮ እየ

Film: Nu har jag slutat sälja sex och ta droger - tigrinska

እዚ ጽሑፉ ብሓደ መንእሰይ ተጻሒፉ ናብ Youmo ዝተላእከ እዮ::

To the top of the page