ካብዛ ገጽ ቀልጢፍካ ውጻእ!
ኣካላት

ኣብ ኣካላት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ እዋን ጕርዝውና (puberteten) እንታይ የጋጥም?

Bildspel: Vad händer i tjejkroppen i puberteten? - tigrinska

ኣብዚ፡ ኣብ ኣካላት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ እዋን ጕርዝውና እንታይ ከም ዘጋጥም ዘርኢ ስእላዊ መግለጺ ኣሎ። መጠንቐቕታ! ተነቀፍቲ ስእልታት።

To the top of the page