ኣብ ኣካላት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ እዋን ጕርዝውና (puberteten) እንታይ የጋጥም?

Bildspel: Vad händer i tjejkroppen i puberteten? - tigrinja

ኣብዚ፡ ኣብ ኣካላት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ እዋን ጕርዝውና እንታይ ከም ዘጋጥም ዘርኢ ስእላዊ መግለጺ ኣሎ። መጠንቐቕታ! ተነቀፍቲ ስእልታት።

ብዛዕባ እዚ ጽሑፍ እንታይ ሓሳባት ኣለካ?

To the top of the page