ካብዛ ገጽ ቀልጢፍካ ውጻእ!

ፊልም: ልበይ ትሃርም ኣብ ከብደይ ድማ ፍርሒ ይስምዓኒ ኔይሩ

Film: Hjärtat slog och det pirrade i magen - tigrinska

እዚ ጽሑፉ ብሓደ መንእሰይ ተጻሒፉ ናብ Youmo ዝተላእከ እዮ::

To the top of the page