دیدارهایتان را پنهان کنید
سکس

نمایش اسلاید: کدام نوع سکس درست می‌باشد؟

Bildspel: Vad är okej sex? - dari

بعضی اوقات مشکل است گفته شود که کدام نوع سکس درست و کدام نوع آن درست نمی­باشد. در اینجا می­توانید مشاهده کنید که کدام نوع سکس مجاز و کدام نوع آن غیرمجاز است.

معلومات بيشتر در Youmo

صفحه اول

فلم: شما خود بر بدن خود تصمیم می‌گیرید

هر کس حق تصمیم گیری بر بدن خود را دارد. این یک حق انسانی است. اما این به چه معنی است؟

صفحه اول

تعرض جنسی

هر قسم عمل جنسی بدون رضایت طرف مقابل تعرض جنسی پنداشته میشود. شما اگر در معرض تعرض جنسی قرار گرفته باشید، میتوانید کمک بدست بياورید.

به سر صفحه بروید