ካብዛ ገጽ ቀልጢፍካ ውጻእ!

ስእላዊ መግለጺ: ኣየናይ ’ዩ እቲ ቅቡል ዚበሃል ጾታዊ-ርክባት?

Bildspel: Vad är okej sex? - tigrinska

ገለ እዋናት፡ ኣየናይ ጾታዊ-ርክባት ቅቡል ምዃኑን ዘይምዃኑን ንምፍላጥ ኣጻጋሚ እዩ። ኣብዚ ስዒቡ ዚቐርብ፤ ኣየናይ ሕጋዊ ወይ ዘይሕጋዊ ምዃኑ ክትርኢ ኢኻ።

ብዛዕባ እዚ ጽሑፍ እንታይ ሓሳባት ኣለካ?

To the top of the page