دیدارهایتان را پنهان کنید
سکس

من معمولاً پورنوگرافی تماشا می‌کنم

Jag brukar titta på porr - dari

سوال

من معمولاً پورنوگرافی تماشا می‌کنم. آیا می‌توانم این کار را کنم؟ بعضی اوقات احساس خوبی در این باره ندارم

جواب 

تماشای پورنوگرافی که افراد بالغ را نشان می‌دهد، غیرقانونی نیست. اما تماشا کردن، داشتن و یا پخش کردن پورنوگرافی که افراد زیر ۱۸ سال را نشان می‌دهد، ممنوع است.

پورنوگرافی معمولاً بدن انسان و سکس را به طریقی نشان می‌دهد که با واقعیت مطابقت ندارد. این رایج است که پورنوگرافی حاوی تحقیر و خشونت علیه زنان می‌باشد. کسی را در معرض خشونت قرار دادن و یامجبور کردن کسی به سکس غیرقانونی است.

تماشای پورنوگرافی ممکن است هم شهوت‌آمیز و هم غلط احساس شود. اگر شما زیاد پورنوگرافی ببینید، ممکن است بر طرز فکرتان در باره این‌که سکس چگونه باشد یا این‌که افراد مختلف چه را خوش دارند، تأثیر بگذارد. این می‌تواند همچنین بر حالت روحی‌تان تأثیر بگذارد. حالت روحی بسیاری از دیدن پورنوگرافی بد می‌شود.

آیا می‌خواهید با کسی در این باره صحبت کنید، و یا کمک بدست بیاورید که دیگر پورنوگرافی را تماشا نکنید؟

با یک مرکز پذیرش نوجوانان یا خط تلیفون کمک PrevenTell به شماره ۶۶۷۷۸۸-۰۲۰ به تماس شوید.

معلومات بيشتر در Youmo

صفحه اول

تعرض جنسی

هر قسم عمل جنسی بدون رضایت طرف مقابل تعرض جنسی پنداشته میشود. شما اگر در معرض تعرض جنسی قرار گرفته باشید، میتوانید کمک بدست بياورید.

سوال ها و جواب ها

در اینجا شما میتوانید سوالاتی را که جوانان به Youmo فرستاده اند، بخوانید. در Youmo همه سوالات توسط افراد متخصص جواب داده شده اند، افرادی که معمولاَ در UMO.se به سوالات جواب میگویند.

به سر صفحه بروید