دیدارهایتان را پنهان کنید
محبت و دوستی

گرایشات جنسی و همجنس گرایی، دوجنس‌گرایی، تراجنسیتی و اشخاص کوئیر

Sexuell läggning och HBTQI - dari

گرایشات جنسی در مورد جنسیت شخصی می‌باشد، که شما عاشق او شده و مجذوب او می‌شوید. شما حق دارید که با هر کسی که می‌خواهید، عشق بورزید و با وی یکجا باشید. در سویدن این در قانون نوشته شده است.

Tre par kyssas och kramas. Illustration

چندین گرایش جنسی مختلف وجود دارد. سه گرایش جنسی معمولی اینها هستند:

  • علاقمند به جنس مخالف / دگرجنس‌گرا
    شما به افرادی که جنس مخالف از شما دارند، عاشق شده یا از نگاه جنسی مجذوب آنها می‌شوید.
  • همجنس‌گرا
    شما به افرادی که جنس مشابه به شما دارند، عاشق شده یا از نگاه جنسی مجذوب آنها می‌شوید.
  • علاقمند بودن به هر دو جنس / دوجنس‌گرایی
    شما بدون درنظر داشت جنسیت افراد، عاشق شده و از نگاه جنسی مجذوب آنها می‌شوید.

شما نیاز ندارید که در مورد گرایش جنسی‌تان تصمیم بگیرید. امکان دارد که گرایش جنسی‌تان در طول عمر‌تان تغییر کند.

اگر شما عمل جنسی (مقاربت جنسی) را با یک شخص از جنسیت مشخص انجام می‌دهید، به این معنی نیست که شما همان گرایش جنسی را دارید. شما همچنین برای داشتن گرایش جنسی مشخصی، لازم نیست با کسی عمل جنسی انجام داده ‌باشید.

شما نمی‌توانید از ظاهر شخصی ببینید که او دارای کدام گرایش جنسی می‌باشد. گرایش جنسی بالای علایق یا ظاهر تأثیر نمی‌گذارد.

فکر نمودن در مورد گرایش جنسی خود یک امر معمولی می‌باشد. به خصوص زمانی که شما علاقمند به جنس مخالف (دگرجنس‌گرا) نباشید. ممکن است که بستگی به این داشته باشد، که افراد دیگر فکر می‌کنند که شما دگرجنس‌گرا هستید. در صورتیکه اینطور باشد، ممکن است شما احساس تنهایی و یا احساس متفاوت بودن از دیگران کنید.

شما حق دوست داشتن هر کسی را که بخواهید دارید

این حق شما است که هر کسی را که بخواهید دوست بدارید. شما حق دارید به هر شکلی که می‌خواهید زند‌گی کنید. شما می‌توانید با افراد همجنس خود و یا با جنسیت متفاوت از خود ازدواج کنید، به شرطی که هر دوی شما بخواهید و بالای ۱۸ سال دارید. شما همچنین می‌توانید با هر کسی که بخواهید رابطه جنسی داشته باشید، به شرطی که هم شما و هم کسانی که با آنها سکس دارید به این کار موافقت داشته باشید و هر دوی‌تان سن مناسب داشته باشید.

در سویدن همجنس‌گرایی، دوجنس‌گرایی و دگرجنس‌گرایی قابل مجازات نمی‌باشد.

شما خودتان تصمیم می‌گیرید اگر می‌خواهید که تعریف کنید

شما خودتان تصمیم می‌گیرید اگر می‌خواهید که به دیگر افراد در مورد گرایش جنسی‌تان بگویید.

شما که علاقمند به جنس مخالف می‌باشید، نیاز ندارید این را به دیگر افراد بازگو کنید، برای اینکه اکثر مردم انتظار دارند که شما علاقمند به جنس مخالف می‌باشید. در صورتیکه شما همجنس‌گرا و یا دوگرا (علاقمندی به هر دو جنس) هستید ممکن است که بخواهید به دیگران در این باره تعریف کنید، چونکه دیگران براین باورند که شما علاقمند به جنس مخالف هستید.

شما می‌توانید در این راستا کمک و حمایت دریافت کنید

بعضی اوقات مشکل و یا ناممکن است تا به دیگران در مورد گرایش جنسی خود بگوییم. بطور مثال، اگر آنها فکر می‌کنند که همجنس بازی عجیب و غریب یا غلط می‌باشد.

شما حق دارید به گونه‌ای که می‌خواهید زندگی کنید و اگر به کمک نیاز داشته باشید می‌توانید کمک دریافت نمایید.

در صورتیکه از طرف شخصی با شما برخورد نادرست صورت می‌گیرد و یا مورد تهدید قرار می‌گیرید، آنرا به کسی بگویید. بطور مثال، می‌توانید که آنرا به دوست، نرس مکتب و یا هم شخصی که در کلینیک نوجوانان کار می‌کند، بگویید. کسانیکه در مکتب و کلنیک نوجوانان کار می‌کنند، وظیفه‌ی حفظ اسرار دارند.

سازمان‌هایی هم وجود دارد که با موضوعات مربوط به ال‌جی‌بی‌تی‌ای /دگرباشان جنسی کار می‌کنند، از قبیل RFSL و.RFSL Ungdom  از طریق آنها شما می‌توانید که با سایر دگرباشان در تماس شده، در فعالیت‌ها شرکت نموده و یا هم در موضوعات حقوقی کمک دریافت کنید. شبکه سازمان RFSL Newcomers (RFSL برای تازه وارد شده گان) مخصوصاً برای آنهایی است که تازه وارد سویدن شده‌اند.

از طریق انترنت ببینید که در جایی‌که زندگی می‌کنید کدام یک از آنها قابل دسترس می‌باشد

تبعیض غیرقانونی است

در صورتی که با شما به مقایسه با دیگران برخورد بدتری برای گرایش جنسی‌تان شود، در آنصورت ممکن است با شما تبعیض صورت گرفته باشد. این کار غیرقانونی است.

اگر شخصی شما را به نسبت گرایش جنسی‌تان در معرض خشونت قرار بدهد، این کار یک جرم جدی محسوب شده و آنرا بنام جرایم ناشی از تنفر یاد می‌کنند.

به سر صفحه بروید