Lämna sidan snabbt!
Fråga

Jag är rädd för att tvingas gifta mig.

Fråga

Jag är rädd för att jag snart ska tvingas gifta mig, och jag vill inte det. Vad kan jag göra?

Svar

Det är allvarligt att du är rädd för att tvingas gifta dig. Du behöver få prata med någon om det. Det är brottsligt i Sverige att tvinga någon att gifta sig. Ingen annan får tvinga dig till det. Inte föräldrar, syskon, släkt, vänner eller någon annan.

Jag tycker att du ska prata med någon på en ungdomsmottagning om din rädsla för att bli bortgift. Du kan prata med skolsköterskan eller skolkuratorn om du går i skolan. De kan hjälpa dig. Det finns även organisationer som jobbar med såna frågor och som du kan få hjälp av.

Du kan få hjälp från socialtjänsten eller polisen om du behöver hjälp direkt. Sök efter numret till din kommuns socialtjänst. Polisens telefonnummer är 114 14. Om du vill ringa svenska polisen från ett annat land är telefonnumret +4677 114 14.

Till toppen av sidan