ካብዛ ገጽ ቀልጢፍካ ውጻእ!

ተወሳኺ ኣብ Youmo

ዓንቀጽጾታዊ ምጭናቕ

ጾታዊ ምጭናቕ ሓደ ሰብ ካልእ ሰብ ዝጸልኦ ንኣካላት ወይ ጾታዊ ርክብ ዝምልከት ነገር ምስ ዝዛረብ ወይ ምስ ዝገብር እዩ። ጾታዊ ምጭናቕ ብፍጹም ቅቡል ኣይኮነን። ገበን ክኸውን ይኽእል እዩ።

To the top of the page